تعداد نمایش در صفحه :

موضوع : فراخوان عمومی پروژه ارتقاء ورژن استاندارد ISO‏/IEC17025:2005 به ISO‏/IEC 17025:2017

کلیه مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی و مشاوره ای

نامه شماره 116655 /98مورخ 98/11/12

موضوع : فراخوان عمومی پروژه  ارتقاء ورژن استاندارد ISO‏/IEC17025:2005  به ISO‏/IEC 17025:2017

 

  با سلام و احترام ؛

      به اطلاع می‌رساند شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان در راستای همکاری در خصوص، مستندسازی و آموزش و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات استاندارد 17025  در نظر دارد پروژه ارتقاء ورژن استاندارد ISO‏/IEC17025:2005  به ISO‏/IEC 17025:2017  را  از طریق مراکز تحقیقاتی و موسسات مشاوره ای یا دانش بنیان انجام دهد. خواهشمند است دستور فرمائید درصورت تمایل و دارا بودن تجربه لازم در این خصوص ، پیشنهاد فنی خودر بر اساس شرح خدمات پیوست در قالب فرم پروپوزال موجود در وب سایت شرکت www.esfahansteel.ir بخش تولید و توسعه، لینک تحقیق و توسعه حداکثر طی مدت ده روز از تاریخ نامه بارگزاری نمایند. و برای اطلاع بیشتر به قسمت فراخوان پروژه های مدیریت تحقیق و توسعه در وب سایت یا با شماره 03152576013 تماس حاصل فرمایند.

 


 

شرح خدمات مورد نیاز: 

u     

u    این همکاری در خصوص آموزش ، مستند سازی و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الزامات این استاندارد می باشد.

u    راهنمایی و خرید تجهیزات آزمایشگاههای (دما ، فشار ، ابعاد ، الکتریک ، جرم و حجم ، نیرو و گشتاور ، سختی سنجی ) و همچنین تامین ثباتهای شرایط محیطی آزمایشگاهها (به تعداد مورد نیاز)

u    این همکاری شامل دو فاز می باشد که فاز اول ارتقاء ورژن استاندارد ISO/IEC17025 به همراه آموزشهای اولیه و افزایش دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون ،کالیبراسیون و فاز دوم آن مربوط به تکمیل و راه اندازی آزمایشگاههای کالیبراسیون می باشد.

 

شرایط والزامات عمومی شرکت های مشاور

u    دارا بودن هویت حقوقی مشخص و همچنین دارابودن حسن سابقه در زمینه مشاوره و آموزش

u    دارای صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز در حین انجام پروژه از سازمان ملی استاندارد ایران با صدور گواهینامه های آموزشی با لوگوی اداره استاندارد

u    دارای سابقه اجرایی مناسب در خصوص اجرای پروژه های استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC17025 (ارائه رضایت نامه کارفرما)

u    شرکت مشاور بایستی از متخصصین با سابقه اجرایی مناسب در زمینه های آزمون و کالیبراسیون استفاده نماید.    نکته : در صورتی که مدرس/ مدرسین معرفی شده از طرف شرکت مشاور از ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و یا دارای عناوین برتر آموزشی و پژوهشی در سطح استانی و ملی باشند از امتیاز لازم در فرایند ارزشیابی برخوردار خواهد بود.

u    تامین آخرین نسخه بازبینی معتبر استانداردهای آزمون و کالیبراسیون و سایر استانداردهای مورد نیاز  مطابق با دامنه تایید صلاحیت دو آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

u    بازنگری  و به روز رسانی نظامنامه ، خط مشی ، اهداف کیفی ،  روشهای اجرایی و سایر دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز مطابق با ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025 با هدف ترجیحا یکسان سازی نمودن روشهای اجرایی در دو آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

u    شناسایی دقیق کلیه ریسکها و فرصتهای فعالیتهای آزمایشگاهها و ارائه کنترلهای عملیاتی مورد نیاز

u    برگزاری ممیزی داخلی از کلیه قسمتهای تحت دامنه تایید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون با حضور مشاور/مشاورین وشناسایی و طبقه بندی عدم انطباقها و نقاط قوت در سیستم

u    بررسی و بازنگری( درصورت نیاز) در روشهای محاسبه تخمین عدم قطعیت در دو آزمایشگاه

u    ارائه پیشنهادهای لازم در ساختار سازمانی دو آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

u    حضور در زمان اولین  ارزیابی مراقبتی و تجدید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون

آموزش های  عمومی استاندارد ISO/IEC 17025

 

      در خصوص آموزش با توجه به شرایط کاری شرکت ذوب آهن اصفهان هر دوره آموزشی ، طی دو مرحله برگزار وتقویم آن با نظر کارفرما می باشد.

u چگونگی استقرار ، تشریح الزامات ومستند سازی سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاهها بهمراه کارگاه عملی

u عدم قطعیت اندازه گیری ، محاسبه و ریشه یابی خطاها

u مدیریت ریسک  در آزمایشگاه

u مبانی ، الزامات ، تکنیک های  ممیزی داخلی

u اصول كنترل ، تصديق و بهره برداري موثر از گواهينامه‌هاي كاليبراسيون

u مبانی ، تکنیک های تعیین فواصل کالیبراسیون و کنترل میان دوره ای تجهیزات اندازه گیری

u تضمین کیفیت نتایج آزمون وکالیبراسیون و تکنیک های آن ، روشهاي کنترل تضمین کيفيت ، تضمين مرغوبيت در آزمايشگاه

u كاربرد نمودارهاي كنترلي در تضمين كيفيت نتايج آزمون وکالیبراسیون ، کنترل ﺁﻣﺎري ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ SPC ، کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه آزمون وکالیبراسیون

u صحه گذاری روشهای آزمون وکالیبراسیون

u آموزش  نرم افزار minitab ، کاربرد این نرم افزار در تکنیک های کنترل کیفیت داخلی و خارجی 

u بهبود مستمر ، بهبود کیفیت ، ارتقای مستمر کیفیت

u اصول و قواعد تصمیم گیری بر مبنای نتایج عدم قطعیت اندازه گیری

 

آموزش فنی و تخصصی کالیبراسیون در کلیه شاخه ها به صورت تئوری و عملی

u مبانی اندازه گیری ، اندازه شناسی وکالیبراسیون وسایل اندازه گیری

u کالیبراسیون فشار(مقدماتی و پیشرفته)

u کالیبراسیون دما و محیط های دمائی (مقدماتی و پیشرفته)

u کالیبراسیون رطوبت نسبی ومبانی اندازه گیری در خصوص رطوبت

u کالیبراسیون  ابعاد شامل کلیه کمیت ها(مقدماتی و پیشرفته)

u کالیبراسیون  الکتریک شامل کلیه کمیت های الکتریکی(مقدماتی و پیشرفته)

u کالیبراسیون  جرم وحجم (مقدماتی و پیشرفته)

u کالیبراسیون تجهیزات نیرو و گشتاور(مقدماتی و پیشرفته)

 

راهنمایی ، خرید  و پیگیری تامین تجهیزات آزمایشگاه

u ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ تجهیزات آزمایشگاهی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند.

u    بررسی وضعیت تجهیزات موجود و مورد نیاز  جهت تکمیل دامنه فعالیت آزمایشگاهها( فشار ، ابعاد ، دما)  و راه اندازی آزمایشگاههای (الکتریک ، جرم و حجم ، نیرو و گشتاور) در سطح ملی وقابل مقایسه ورقابت از نظر بهترین توان اندازه گیری

u    تهیه لیست تکمیلی تجهیزات و پیگیری خرید ، راه اندازی و آموزش

 نکته:

 شرکت های مشاور می توانند قبل از ارائه پیشنهاد( فنی وقیمت) طی هماهنگی قبلی بازدیدی از آزمایشگاهها داشته  ودر جلسه ای مشترک سئوالات و یا اگر ابهامی وجود دارد را مطرح ، وجواب آن را دریافت نمایند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فراخوان عمومی بومی‌سازی و ساخت توربو‌شارژ لکوموتیو چینی

فراخوان شماره 98895/98 مورخ 30/9/98

کلیه مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی کشور

با سلام و احترام ؛

  به اطلاع می‌رساند شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان در راستای بومی سازی و استفاده از توان داخلی  درنظر دارد پروژه بومی‌سازی و ساخت توربو‌شارژ لکوموتیو چینی را  از طریق مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان انجام دهد. خواهشمند است دستور فرمائید درصورت تمایل و دارا بودن پتانسیل لازم در زمینه طراحی و ساخت، پیشنهاد فنی خود را در قالب فرم پروپوزال حداکثر طی مدت بیست روز از تاریخ نامه  در سایت ذوب آهن اصفهان بخش تولید و توسعه  لینک تحقیق و توسعه بارگزاری نمایند.

       لکوموتیوها ماشین محرک واگن‌های قطار می‌باشد و در ذوب آهن وظیفه حمل مواد اولیه و مذاب فولاد را بر عهده دارند. موتور لکوموتیو جهت راندمان و نیروی بالاتر از سیستم توربو شارژ استفاده می‌نماید. توربو شارژ با دمیدن هوای فشرده به داخل سیلندر موتور علاوه بر تزریق هوای بیشتر به داخل سیلندر به خروج دود نیز کمک کرده و این امر باعث احتراق بهتر سوخت و افزایش قدرت موتور می‌گردد. تعداد دوران توربوشارژ حدود   rpm 30000 می‌باشد و دما کاری آن حداکثر 680 درجه سانتی گراد و فشار کاری داخلی 0.4 الی 0.25 مگاپاسکال می‌باشد. با توجه به شرایط کاری توربوشارژ و جهت دوام در این شرایط کاری نیاز به آلیاژهای خاصی می‌باشد. تعداد 10 عدد از این مکانیزم در حال حاضر مورد نیاز است. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن 52576013‏‏-031 تماس  یا به وب سایت شرکت بخش فراخوان‌های تحقیق و توسعه مراجعه فرمائید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------