موضوع
تعداد نمایش در صفحه
تعداد نمایش در صفحه :

ردیفموضوع
1بررسی امکان استفاده از ضايعات كوبهاي شماره يك و دو كارگاه پالايش بنزول در سيکل توليد در بخش توليدات کک و مواد ش
2شبيه سازي و تحليل کامپيوتري تعدادي از ماشين هاي الکتريکي و تعيين پارامترهاي آنها
3تحقيق و بررسي در مورد امكان بكارگيري آب آهك در دهانه كنورتر و نهايتاً طراحي و ساخت مكانيزم مناسب پاشش آب آهك به
4بكارگيري لاستيك هاي فرسوده خودرو در كوره هاي قوس الكتريكي بعنوان شارژ كربن و سوخت شيميائي
5شبيه سازي سيستم انبارش و ترخيص در انبار محصولات فولادي
6بررسي علل تخريب ديرگداز دولوميتي مورد استفاده در - نوید کدخدایی
7بررسي عوامل شادي بخش در كارخانه ذوب آهن و ارتباط آن با بهبود بهره وري
8پيش بيني قيمت محصولات در .....
9فرآيند كوره بلند
10توليد فولادهاي نيوبيوم دار
11بررسي آماري حوادث ذوب آهن اصفهان
12سود آوري كارخانه
13خوردگي الكترو شيميايي
14مدل سازي آبي
15بررسي ارگونومي كار در فولاد سازي ذوب آهن اصفهان
16بررسي واردات فولاد هاي ساختماني
17چشم انداز فولاد ايران تا سال 2004
18تاثير دانه بندی آهک پخته بر فرايند سينترسازی کانه های آهن
19بتاثير آرسنيک بر انعطاف پذيری گرم فولاد
20نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان