قابل توجه کاربران گرامی
برای مشاهده ودریافت اسناداستعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده امکان وروداز طریق کد تامین کنندگی و نام کاربری(کاربری مناقصه) وجود دارد.

ورود از طریق:


کد امنیتی  

برای ورود به قسمت استعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده از دو طریق زیر اقدام نمایید:

1-نام کاربری موقت : ثبت نام موقت برای ورود به بخش استعلام/مناقصه/فراخوان/مزایده

2-کد تامین کنندگی : در صورتی که کد تامین کننده ندارید اینجا را کلیک کنید .
شماره حساب خود را فراموش کرده ام
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
آمار بازدیدکنندگان مزایده : 87

موضوع فروش اقلام نسوز مازاد موجود در انبار نسوز(19) (تمدید) شماره مزایده k9808
کارشناس برگزار کننده مزایده : آقاي عبداللهي شماره تماس : 03152574318
کارشناس اقلام مزایده : آقاي عبداللهي شماره تماس : 03152572392
سپرده شرکت در مزایده : پنج درصد مبلغ قيمت پيشنهادي
مهلت خرید اسناد : 1398-11-7 مهلت بازدید کالا : 1398-11-27
مهلت ارائه پیشنهاد : 1398-11-27 زمان بازگشائی : 1398-11-28
دستگاه مزایده گزار : شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
نوع فراخوان : مناقصه
مبلغ برآورد : -
میزان تضمین شرکت در مزایده : مطابق اسناد مزایده
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی : مطابق اسناد مزایده
مهلت دریافت اسناد : 98/11/27
مهلت ارائه پیشنهاد : 98/11/27
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) : 98/11/28
نحوه تحویل اسناد : تحویل به دبیرخانه محرمانه مديريت حراست شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدت اعتبار پیشنهادات : مطابق اسناد مزایده
مشاور : -
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
: از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir اسناد به صورت فایل PDF می باشد.
محل فروش اسناد
: از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir اسناد به صورت فایل PDF می باشد.
محل تحویل پیشنهادات
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مديريت حراست واقع در درب اصلی جنب بانك ملی
لیست اقلام
  ساعت تاریخ روز محل
شروع فروش اسناد 1398-11-7 دوشنبه سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir
جلسه توجيهي - 0-0-0 - -