قابل توجه کاربران گرامی
برای مشاهده ودریافت اسناداستعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده امکان وروداز طریق کد تامین کنندگی و نام کاربری(کاربری مناقصه) وجود دارد.

ورود از طریق:


کد امنیتی  

برای ورود به قسمت استعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده از دو طریق زیر اقدام نمایید:

1-نام کاربری موقت : ثبت نام موقت برای ورود به بخش استعلام/مناقصه/فراخوان/مزایده

2-کد تامین کنندگی : در صورتی که کد تامین کننده ندارید اینجا را کلیک کنید .
شماره حساب خود را فراموش کرده ام
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
آمار بازدیدکنندگان مزایده : 84

موضوع فروش انواع نسوز ضایعاتی مختلف موجود در انبار ضایعات نسوز(تمدید و اصلاحیه) شماره مزایده k9807
کارشناس برگزار کننده مزایده : آقاي عبداللهي شماره تماس : 03152574318
کارشناس اقلام مزایده : آقاي عبداللهي شماره تماس : 03152572392
سپرده شرکت در مزایده : پنج درصد مبلغ قيمت پيشنهادي
مهلت خرید اسناد : 1398-11-27 مهلت بازدید کالا : 1398-11-27
مهلت ارائه پیشنهاد : 1398-11-27 زمان بازگشائی : 1398-11-28
شركت سهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مديريت حراست واقع در درب اصلی جنب بانك ملی
دستگاه مزایده گزار : شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
نوع فراخوان : فراخوان
مبلغ برآورد : -
میزان تضمین شرکت در مزایده : مطابق اسناد مزایده
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی : مطابق اسناد مزایده
مهلت دریافت اسناد : 98/11/27
مهلت ارائه پیشنهاد : 98/11/27
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) : 98/11/28
نحوه تحویل اسناد : تحویل به دبیرخانه محرمانه مديريت حراست شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
مدت اعتبار پیشنهادات : مطابق اسناد مزایده
مشاور : -
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
: از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir اسناد به صورت فایل PDF می باشد.
محل فروش اسناد
: از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir اسناد به صورت فایل PDF می باشد.
محل تحویل پیشنهادات
کارخانه : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن : 3675-0334257
لیست اقلام
  ساعت تاریخ روز محل
شروع فروش اسناد 1398-11-7 دوشنبه سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی www.esfahansteel.ir
جلسه توجيهي - 0-0-0 - -