پشتیبانی تولید

مدیریت کیفیت فراگیر

اين مديريت وظيفه كنترل كيفيت محصولات كارخانه ذوب آهن را عهده دار مي باشد به طوري كه كليه محصولات مياني و نهايي در تمامي مراحل توليد توسط بازرسان مقيم مديريت كيفيت از نظر کلیه پارامترهاي فني از جمله آناليز شيميايي، خواص مکانیکی و مشخصات ابعادی و ... كنترل و در صورت تطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي مربوطه و تائيد مديريت كيفيت به مرحله بعدي توليد ارسال مي گردند و اين فرآيند تا زمان تحويل محصول به مشتري در انبار محصولات كارخانه تداوم دارد. بطوریکه یکی از دقیق ترین و کاملترین فرآیندهای کنترل کیفیت در خطوط تولید کارخانه ذوب آهن اجرا می گردد.

تولید محصولات جدید و سفارشی

محصولات فولادي توليدي ذوب آهن به صورت شاخه اي ( بسته بندي شده با طول مشخص و سايز يكسان ) يا به صورت كلاف مي باشد، هر بسته داراي حداقل 2 پلاك حاوي مشخصات محصول از جمله شماره ذوب، سايز ، طول ، زمان توليد و ... مي باشد. همچنين به همـراه تمامـي محصولات گـواهينـامه فنـي شامـل كليه مشخصـات فني از جمله تركيـب شيميايي ، خواص مكانيكي، شماره ذوب ، سايز محصول، تأييديه كنترل كيفي و... عرضه مي شود که با توجه به موارد مذکور امکان ردیابی محصول بصورت کامل وجود دارد.
به جز توليدات روتين شركت ، سفارش فولادهاي خاص مشتریان نيز قابل بررسي خواهد بود و در صورت توافق بين شركت و مشتري ، توليد و عرضه انجام خواهد گرديد . دراین راستا تا کنون محصولات متعدد و متنوعی در ذوب آهن اصفهان تولید و به مشتریان خاص تحویل گردیده است.
*شركت سهامي ذوب آهن اصفهان كيفيت محصولات فولادي خود را مطابق استانداردهاي مربوطه ، تضمين مي نمايد .

آزمایشگاه مرکزی

اين مديريت مسئوليت آزمون و بررسي كيفيت مواد اوليه وارده به كارخانه ، آزمون محصولات نيمه آماده بخشهاي توليدي ( كك ، آگلومره ، چدن ، فولاد مذاب، شمش فولادی و... )  و آزمون محصولات نهائي و كليه فرآورده هاي جانبي و همچنين ساير مواد وارده به شركت كه در فرآيند توليد مورد استفاده قرار مي گيرند  ( مواد نسوز ، روانكارها ، فروآلياژها و... ) را بعهده دارد.
همچنين كنترل كيفيت مواد اوليه از معدن تا كارخانه ( شامل زغال سنگ ، سنگ آهن ، سنـگ منگنـز و... ) و نيز كنترل و نظارت بر كيفيـت مواد اوليـه و محصولات مصرفـي در خـط توليد كه از منابع خارجي تأمين مي گردد را عهده داراست.
آزمايشگاه مركزي شامل آزمايشگاههاي شيمي، اسپكتروگرافي، مكانيك، كك و مواد شيميايي، متالوگرافي ، گاز ،گريس و روغن ، فرآورده هاي نسوز، هيدروشيمي و واحد تحقيقات آزمايشگاهي و كنترل مواد مي باشد.
آزمايشگاه مركزي ذوب آهن  اصفهان داراي " گواهينامه تائيد صلاحيت انجام خدمات آزمون براساس استاندارد  ISO 17025  از مركز ملي تائيد صلاحيت ايران  و دارنده عنوان آزمايشگاه نمونه كشوري از طرف سازمان ملي استاندارد می باشد .

مدیریت مهندسی تولید و توزیع برق

اين مديريـت با در اختيـار داشتن 3 واحد مختلف نيروگاهـي شامل نيروگاه مركـزي، نيروگاه حرارتي و نيروگاه گازي با ظرفيت اسمي توليد 240 مگاوات برق و با 32 پست اصلي و فرعي برق وظيفه توليد و توزيع برق در سطح كارخانه را عهده دار مي باشد.
نيروگاه مركزي علاوه برتوليد برق وظيفه تأمين هواي دمشي كوره بلندهاي شماره 1، 2 و 3 ، تثبيت فشار بخار 10 اتمسفر و ارسال آب به ديگ هاي اوتيليزاتور بخش فولادسازي را نيز به عهده دارد. مجموعه نيروگاههاي حرارتي شامل 4 واحد است كه تامين كننده اصلي برق كارخانه مي باشد.

مدیریت مهندسی آبرسانی

 اين مهندسي وظيفه تأمین آب مصرفی کارخانه و انتقال پساب های تولیدی به صورت تفکیک شده را به عهده دارد که این امر با تأمین آب، تصفيه آن ، انتقال به قسمت هاي مصرف كننده ومديريت وكنترل وپايش مصرف آب در كارخانه صورت می گیرد واحدهاي اصلي شامل تصفيه خانه فيزيكي، پمپ خانه هاي سيكل هاي گردشي، تصفيه خانه بيولوژيك ، شبكه هاي انتقال و قسمت آب شناسي مي باشد.

مدیریت مهندسی انرژی و بهینه سازی سوخت

 این مدیریت وظیفه تولید اکسیژن ،ازت، هوای فشرده و توزیع آنها و همچنین تنظیم فشار و توزیع گاز طبیعی،تصفیه و توزیع گاز کوره بلند ، توزیع گاز کک و گازبرگشتی واحد احیاء مستقیم (قائم) و مدیریت کلیه سیستمهای حرارتی و برودتی سازمان را بعهده دارد. همچنین پایش مصارف انرژی کارخانه و نظارت بر سیستم های تحت فشار نیز از دیگر وظایف این مدیریت میباشد .

مدیریت مهندسی اتوماسیون و ارتباطات

اين مديريت از سه قسمت اصلي با عناوين اتوماسيون كارگاهها ، اتوماسيون مركزي(آزمايشگاهها) و مخابرات تشكيل شده است و وظيفه ارائه خدمات پشتيباني و فني و مهندسي عمدتا در زمينه تجهيزات ابزار دقيق  و مخابراتي را به عهده دارد . همچنين راهبري سيستم مخابرات شركت و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري شركت نيز به عهده اين مجموعه مي باشد .

مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید

این مدیریت بعنوان واحد کارشناسی حوزه بهره برداری، مأموریت ارائه مشاوره های فنی مهندسی و مدیریتی به معاونت و مدیریت های حوزه بهره برداری را عهده دار می باشد، همچنین بررسی طرح های بهینه سازی خطوط تولید ، طراحی و توسعه محصولات جدید با همکاری مدیریت های فولادسازی و نورد، نظارت عالی پروژه های حوزه بهره برداری، تهیه برنامه تأمین مواد اولیه و تولیدمحصولات، تهیه نرم مصارف مواد و منابع، بررسی و تجزیه و تحلیل سوانح تجهیزاتی، همکاری گسترده با سایر حوزه های کارخانه  به منظور تسهیـل در اجـرای فرآیندهـای مرتبـط با آنهـا در حـوزه بهره بـرداری، تهیه گزارشـات فنی مهندسی و تحلیلی و سایر مأموریت های محوله از طرف معاون بهره برداری از جمله اهم فعالیت های این مدیریت می باشد. اين مديريت همچنین وظيفه برنامه ریزی ، سازماندهي و هماهنگي بين بخش هاي توليدي و مهندسي ها در ارتباط با مواد اوليه، خدمات حمل و نقل، حوادث، توقفات و نهايتاً تأمين شرايط كاري نرمال بخش هاي مختلف و کنترل میزان تولید و تطابق آن با برنامه و تهیه گزارشات روزانه مربوطه را دارا مي باشد.

مدیریت نسوز

وظيفه اصلي مديريت نسوز تأمين، تعمير و نظارت بر تعميرات اساسي نسوز كليه تجهيزات حوزه بهره برداري مي باشد. در اين بخش كنترل موجودي، برآورد ميزان نياز سالانه، درخواست و پيگيري خريد مواد نسوز و استفاده از فن آوری ها و طرح های نوین با هدف بهينـه شدن مصرف نسـوز و كاهش هزينه ها در كنار اجراي حجـم زياد فعاليت هـاي نسوز كاري انجام مي گردد.

مدیریت راه آهن و ترابری

اين مدیریت با در اختيار داشتن حدود يكصد كيلومتر مسير ريلي داخل كارخانه اي، لوکوموتیو و واگن حمل بار و چهار ايستگاه اصلي، عهده دار حمل و نقل ريلي نزديك به یازده ميليون تن مواد اوليه، چدن مذاب توليدي، سرباره مذاب و محصولات فولادي مي باشد.

مدیریت راهبری و پشتیبانی ماشین آلات و خودروهای سنگین

- اين مديريت وظيفه حمل، جابجائی و بارگیری مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و همچنین حمل و انتقال پسماندها و ضایعات صنعتی کارخانه و پشتیبانی از تعمیرات اساسی و جاری را بعهده دارد.
خدمت رسانی مطلوب این مکانیزمها با پشتیبانی مستمر دو تعمیرگاه در پایگاههای ماشین آلات و خودروهای سنگین و بهره برداری از نیروهای فنی مجرب تعمیراتی میسر می گردد.

مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات
- اهم وظایف این مدیریت شامل برنامه ریزی و نظارت بر تعميرات جاري، اساسي و اضطراری، برنامه ريزي و نظارت برساخت قطعات و تجهيزات مكانيكي،  بازرسی فنی تجهیزات مکانیکی و نظارت بر مصارف روانکارها ، سیم بکسل ها و نوار نقاله های مورد نیاز خطوط تولید می باشد.

مدیریت مهندسی نت راه و ساختمان
- با توجه به گستردگی و پراکندگی ساختمان های صنعتی و اداری و جاده های موجود در کارخانه و اهمیت نگهداری و تعمیرات و بازسازی آنها، اين مديريت عهده دارنظارت بر اجرای عمليات نگهداري و تعميرات راه ها،  ابنيه و  ساختمان هاي اداري و صنعتي كارخانه می باشد.

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی
واحد آموزش شركت سهامي ذوب آهن اصفهان از سال 1347 با هدف تربیت منابع انسانی  متخصص و ماهر جهت مشاغل تولیدی و ستادی شرکت تأسیس گردید و با توجه به گستردگی تخصصها و مهارتهای مورد نیاز کارخانه به تجهیزات فنی و آموزشی مورد نیاز مجهز گردید و با حدود نیم قرن فعالیت، متخصصین بسیاری را به کارخانه ذوب آهن و جامعه صنعت کشور تقدیم نموده است.

این واحد شامل: كلاس هاي آموزشي و كارگاههاي مكانيكي شامل (كارگاه مكانيك، هيدروليك، CNC  ، تراشكاري، جراثقال، فرز و صفحه تراش، تأسيسات، فلزكاري، جوشكاري، برق و گاز، اندازه گيري و ... و آزمايشگاهاي برق شامل (PLC ، الكترونيك، اندازه گيري، و آزمايشــگاه الكتريكي) می باشد و با استفاده از تجهیزات جامع و کم نظیر فوق الذکر، خـدمات آموزشی و تخصصی ذیل را ارائه می نماید.
- آموزش هاي برق و ابزار دقيق
- آموزش هاي مكانيك و هيدروليك
- آموزش هاي متالورژي و شيمي
- آموزشهاي عمومي
- آموزش هاي تخصصي
- آموزش هاي ويژه خانواده پرسنل
- ارائه خدمات فني و مهندسي و آموزشی به شركت ها و صنايع مختلف
- پذیرش دانشجویان و هنرجویان جهت انجام دوره های کارورزی
همچنین با عنایت به امکانات کامل و کم نظیر واحد آموزش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و به منظور ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تعامل با جامعه ، امكان تأسيس رشته هاي فني مهارتي در مقاطع كارداني تا كارشناسي ارشد در قالب دانشگاه علمي كاربردي فراهم گرديده است كه در حال حاضر در سه رشته كارشناسي ارشد پژوهش محور فعاليت مي نمايد.
 بديهي است پس از اخذ مجوزهاي لازم مدرك تحصيلي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي افراد صادر خواهد شد.