۱۳۹۶/۰۴/۲۰

 

" اطلاعيه فروش غلتك، رينگ و روليك كار كرده"

" شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در نظر دارد تعدادي غلتك، رينگ و روليك كار كرده و مازاد بر نياز خود (مطابق ابعاد و اوزان مندرج در جدول پيوست) را به فروش برساند. جهت كسب اطلاعات بيشتر و همچنين هماهنگي بازديد با سرپرستي بازاريابي داخلي ذوب آهن شماره تلفن 03136271800 داخلي 225 و 220 تماس حاصل فرماييد. نحوه فروش و جزئيات مربوطه، متعاقبا اطلاع رساني خواهد گرديد."