۱۳۹۶/۰۴/۱۳

احتراماً ، با عنایت به تکمیل بخش عمده ای از فعالیتهای اجرایی واحدهای مسکونی و مشاعات در کلیه طبقات پروژه مجتمع مسکونی نگارستان و ضرورت تسزیع در اجرای سیستم سرمایش همزمان با انجام موتورخانه بمنظور تحویل هر چه سریعتر پروژه ، به اطلاع می رساند بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده جلسه بازدید از پروژه از ساعت 15 لغایت 19 روز پنج شنبه مورخ 96/4/15 انجام می پذیرد.لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد در جلسه بازدید بطور فعال شرکت فرمایند

 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن