کاربران گرامی جهت پیگیری وضعیت دفترچه خود با شماره تلفن 52574716-031 ، آقای زمانیان و هر گونه سوال در خصوص وضعیت ایثارگری با شماره تلفن 52574320 -031 آقای لک تماس حاصل فرمایید .
در صورت عدم ورود به سامانه با استفاده از شماره پرسنلی (کد کشوری) و کد ملی با شماره تلفن 52572406- 031 ،آقای خدادادی تماس حاصل فرمایید .
شماره پرسنلی یا کد بازنشستگی(کدکشوری):
کدملی:
عبارت امنیتی: