لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۸/۱۴

رکورد در تعمیرات  اساسی دانه بندی 2 واحد 2 کک تولیدات کک ومواد شیمیایی

تعمیرات دانه بندی واحد 2 کک سازی ، 25 مهرماه  در چندین نقطه از این کارگاه انجام گردید . تعویض گذرگاه کلاپان K8 و اصلاح قیف نوار نقالهk1 به k2  مهمترین این تعميرات بود . در این راستا با مهندس محسن یوسفیان سرپرست کک واحد2  گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید :

مهندس یوسفیان گفت :  گذرگاه کلاپان K8محل عبور کک متالورژی به کوره بلند شماره 3  است . بدین ترتیب که کک تولیدی باتری 3 پس از سرند و تفکیک شدن سایز (80-25 ) میلیمتر آن از طریق این گذرگاه به صورت مستقیم یا بعد از بونکر به کوره بلند شماره 3 ارسال می شود که برآورد تعویض آن معادل شش شیفت کاری بود که به همت پرسنل سخت کوش واحد 2 کک  وپرسنل مکانیک واحد 2کک و حضور پرسنل مدیریت های محترم نت مکانیک و نسوز در مدت زمان سه شیفت پایان یافت که بیانگر رکوردی قابل ملاحظه است .

وی افزود : پس از پایان تعمیرات بلافاصله کک از طریق دانه بندی به کوره بلند شماره 3 ارسال گردید .  از مهمترین تعمیرات انجام شده همزمان با تعویض کلاپان K8 می توان اصلاح گذرگاه نوار نقاله K1به K2 ، تعویض و اصلاح دریچه های سکوی k1 اصلاح و دیاباز چینی قیف K0 و بتن ریزی محوطه قیف K0 را نام برد.