لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

تمديد  گواهينامه CE مارك ذوب آهن اصفهان برای صادرات به اروپا

گواهينامه CE مارك، جهت صادرات محصولات به اروپا براي چهارمين سال تمديد گرديد.مهندس شيرين پرور معاون مدير كيفيت شركت ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: مميزي گواهينامه نشان CE توسط سر مميز موسسه Verus اسپانيا و طي دو روز در مديريت هاي توليدي و پشتيباني و بدون اعلام هيچ گونه عدم انطباقي با موفقيت انجام شد.وي افزود:مهمترين هدف نشان CE حصول اطمينان مصرف كنندگان نسبت به انطباق مشخصات محصولات با الزامات مربوطه ميباشد و كسب اين نشان براي توليد كنندگان به معني گواهي امكان عرضه محصولات مورد نظر به اتحاديه اروپا خواهد بود.الصاق اين نشان برروي كليه محصولات وارداتي به اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري اتحاديه اروپا الزامي ميباشد.واردات محصولات فولادي توليد ذوب آهن به اتحاديه اروپا منوط به انطباق اين محصولات با استاندارد EN 10025-1  بوده كه شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به منظور دستيابي به اين بازار، با اقدامي اساسي و با اتكا به توانمندي هاي نيروي انساني خود ، الزامات اين استاندارد را در شركت پياده سازي نموده و در سال 1393 موفق به اخذ دور دوم گواهينا مه مربوطه گرديد كه هر ساله مورد مميزي خارجي قرار گرفته و تا امسال با موفقيت تمديد گرديده است.لازم به ذكر است دور اول گواهينامه CE دردوران تحريم و با بد عهدي مرجع صدور گواهينامه، تمديد نشده بود.

وي در پايان از كليه مديريت هاي شركت كه در اين ارتباط با مديريت كيفيت همكاري داشته اند تشكر و قدر داني نمود.