لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

                               پروژه  مونيتورينگ پساب هاي صنعتي شركت( خط c1(

پيرو الزامات بند (ب) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه كشور در خصوص الزام صنايع به نصب و راه اندازي سيستم هاي پايشگر آنلاين عوامل آلاينده زيست محيطي و همچنين در راستاي تفاهم نامه هاي مشترك في مابين شركت و اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در اين خصوص، پروژه مذكور تعريف و اجرا گرديد.

عقد قرارداد پروژه در ارديبهشت ماه 92 انجام و هرچند قرار بود طي فرآيندي سه ماهه نصب و راه اندازي گردد با تسريع ذوب آهن و پيمانكار در تاريخ 20/3/92 سيستم راه اندازي و به بهره برداري رسيد. در حال حاضر  تعداد 9 پارامتر زيست محيطي مربوط به پساب ها شامل PH , COD,BOD ،Temp,  DO, ,EC,TOC,TSS و Turb بصورت آنلاين اندازه گيري و نتايج حاصل به صورت لحظه اي و بر خط بر روي شبكه پرتال كارخانه جهت استفاده يوزرهاي مربوطه و همچنين تحت وب به اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان ارسال مي گردد. هزينه اجرايي پروژه حدود 2 ميليارد ريال بوده است .