لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

۱۳۹۶/۰۱/۲۱

ذوب آهن اصفهان ،‌ ‌توليد چدن را براي صادرات افزايش مي دهد

شرايط بازار فولاد طي ماههاي اخير به گونه اي رقم خورد كه چدن ، افزايش قيمت يافت و كشورهاي اروپايي ، خريدار اين محصول ذوب آهن شدند . بر اين اساس ، اين مجتمع عظيم صنعتي طي سال جاري نه تنها چدن مورد نياز خود براساس برنامه توليد سال 96 را تامين مي كند بلكه 500 هزار تن چدن نيز به كشورهاي متقاضي ،‌صادر خواهد نمود .

ذوب آهن اصفهان كه از سه كوره بلند برخوردار است و هم اكنون به دليل كاهش مصرف كك و كاهش قيمت تمام شده ، تنها با دوكوره ( 2 و 3 )‌اقدام به توليد چدن مي كند ، جهت افزايش توليد اين محصول به زودي كوره شماره يك را نيز راه اندازي مجدد مي نمايد .

بدين منظور ،‌جلسه هماهنگي جهت راه اندازي مجدد كوره شماره يك با حضور مهندس صادقي مديرعامل ، مهندس افضلي معاون بهره برداري ، مهندس تولائيان مدير ارشد مهندسي بهره برداري ،‌ مهندس خطيبي مشاور و مدير حوزه مديرعامل ، مهندس موتمن مشاور فني مديرعامل ،‌ مهندس رضايي مدير كوره بلند و مهندس لبافچي مدير امور فني بهره برداري در سالن كنفرانس مديريت كوره بلند برگزار شد .

در اين جلسه مقرر گرديد ، كوره بلند شماره يك تا تابستان سال جاري راه اندازي شود و علاوه بر آن ، توليد كوره هاي شماره دو و سه نيز افزايش يابد .