جستجو بر اساس
عنوان پروژه
تعداد نمایش در صفحه
تعداد نمایش در صفحه :

ردیفعنوان پروژهمجریمحققاهداف
1طراحی و ساخت و نصب اينتر كام صنعتیشركت فني و مهندسي ايرانيان سماتكمرتضي قاسميايجاد سيستم ارتباط داخلي در محطي كارگاه در شرايط عمومي و اضطراري
2طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی درایوهای ACوDC شرکت انسالدو نصب شده در کارگاه نورد 650 به روش مهندسی معکوسشرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستبومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت درایوهایAC DC تدوین دستورالعمل عیب یابی تحلیل مداری عملکرد بردها
3مطالعات مهندسی،امکان سنجی واجرای عملیات رفع عیب واصلاح سیستم حفاظتی کارخانهشرکت مهندسی طلوع ایده وروشبه روز رسانی ،رفع عیب وبهره برداری کامل ویکپارچه از تجهیزات موجود سیستم حفاظتی Access Control کارخانه
4پروژه امكان سنجي ، بررسي و پياده سازي نمايندگي هاي فروش مويرگيشركت دال بازار پيروزان عليرضا حاتمي توزيع يكي از آميخته هاي بازاريابي است كه در ساده ترين حالت وظيفه انتقال محصول از محل توليد به محل خريد مشتري را بر عهده دارد . طرح سازمان دهي سيستم توزيع فرآورده هاي فولادي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان يك رويكرد موثر در راستاي رسوخ در بازار و گسترش فعاليت هاي بازاريابي ، توسعه بازار و عرضه توليدات به مناطق جغرافيايي جديد و توسعه شبكه توزيع فرآورده ها مي تواند راه گشاي مناسبي براي بهبود شرايط بازاريابي و فروش شركت در بازار رقابتي اموروز باشد . قابل ذكر است كه نحوه ايجاد نمايندگي و طراحي سيستم فروش مويرگي در اين تحقيق با استفاده از منابع علمي و تجربي مورد نظر مي باشد.