جستجو بر اساس
عنوان پروژه
تعداد نمایش در صفحه
تعداد نمایش در صفحه :

ردیفعنوان پروژهاهداف
1خاموش کردن کک به روش خشک
2استفاده از 100 درصد زغال داخلی جهت تولید کک
3تدوین و پیاده سازی نظام شناسایی نخبگان ذوب آهن اصفهان
4شبیه سازی گرمایشی شمش در کوره نورد به منظور بررسی امکان کاهش دکربور شدن شمش در کارگاه نورد 650
5طراحی و بومی سازی توربو شارژ لکوموتیو چینی
6تحلیل ماهیت و سیاست گذاری کلان پرتفلیوی تامین
7مدل سازی انتشار آلاینده های ذوب آهن اصفهان
8تامین و بومی سازی و ساخت دریچه کشویی به تعداد 68 عدد