تعداد نمایش در صفحه :

توسعه دامنه آزمون‌ها در زمینه مصالح ساختمانی در مدیریت آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان


کلیه موسسات تحقیقاتی  و شرکت‌های ارائه تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی کشور

فراخوان شماره 98/86809 مورخ 98/9/2

موضوع : فراخوان عمومی طرح توسعه دامنه آزمون‌ها در زمینه مصالح ساختمانی در مدیریت آزمایشگاه مرکزی

با سلام و احترام ؛

     به منظور ایجاد صلاحیت در ارائه خدمات آزمایشگاهی مصالح ساختمانی در آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان مطابق استانداردهای موجود، طرح تحقیقاتی " توسعه دامنه آزمون‌ها در زمینه مصالح ساختمانی در مدیریت آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان " با شرح خدمات ذیل تعریف شده است، خواهشمند است موضوع فراخوان جهت گروه های مرتبط با تخصص تجهیز و آموزش مصالح ساختمانی در آن دانشگاه اطلاع رسانی تا درصورت تمایل، پیشنهاد خود را حداکثر طی مدت 20 روز از تاریخ نامه از طریق سامانه موجود در سایت ذوب آهن اصفهان بخش تولید و توسعه، مدیریت تحقیق و توسعه بارگزاری نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۲۵۷۶۰۷۹ تماس حاصل فرمایند

-         ارائه دانش فنی جهت انجام آزمون های مصالح ساختمانی از قبیل خاک، بتن، آسفالت و ... شامل آموزش و استانداردهای مورد نیاز

-         تامین تجهیزات مورد نیاز مطابق لیست پیوست

-         نصب و راه اندازی دستگاه ها

-         ارائه آموزش نحوه کاربری دستگاه ها و ارائه گواهینامه

-         ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی فنی و علمی


--------------------------------------------------------------------------------------------

طرح تحقیقاتی تدوین و پیاده سازی نظام شناسایی استعدادها در ذوب آهن اصفهان

به کلیه مراکز دانشگاهی و موسسات پژوهشی

 فراخوان شماره 79196/98 مورخ 12/8/98   تمدید تا 98/9/20

موضوع : فراخوان عمومی  طرح تحقیقاتی تدوین و پیاده سازی نظام شناسایی استعدادها در ذوب آهن اصفهان

با سلام و احترام ؛

        با توجه به اهمیت استفاده از توانمندی های انسانی به عنوان سرمایه های یک سازمانطرح تحقیقاتی " تدوین و پیاده سازی نظام شناسایی استعدادها در ذوب آهن اصفهان " به هدف شناسایی استعدادها و پرورش نخبگان تعریف شده است. خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادیه بر اساس فرمت موجود درسایت و مطابق نیاز شرح خدمات پیوست ، جهت گروه های مرتبط با تخصص مدیریت  در آن دانشگاه اطلاع رسانی تا درصورت تمایل، پیشنهاد خود را حداکثر طی مدت یک هفته از تاریخ نامه از طریق سامانه موجود در سایت ذوب آهن اصفهان بخش تولید و توسعه، مدیریت تحقیق و توسعه بارگزاری نمایند. ضمناً جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تلفن ۵۲۵۷۶۰۷۹ تماس حاصل فرمائید

شرح خدمات مورد نیاز

الف) مهمترین هدف تدوین و پیاده سازی نظام شناسایی استعدادها شرکت‌سهامی‌ذوب‌آهن اصفهان و اهداف فرعی عبارتند از:

1-طراحی مدل مفهومی اولیه برای نظام شناسایی استعدادها ذوب آهن اصفهان.

2-شناسایی عناصر و مولفه های اصلی برای مدل بومی شده، شناسایی استعدادها شرکت ذوب آهن اصفهان بر مبنای مصاحبه با مدیران و خبرگان صنعتی ، خبرگان علمی و ادبیات علمی در این حوزه انجام می گیرد.

3- آزمون اولیه مدل استخراج شده بر مبنای رویکردهای شایستگی محور در نظام شناسایی نخبگان شرکت ذوب آهن اصفهان و پیاده سازی مدل نظام شناسایی استعدادهای شرکت انجام می گیرد.

ب) دستاوردهای اصلی پروژه عبارتنداز:

1-تدوین آیین نامه شناسایی، جذب و حمایت استعدادها

2-تهیه بانک اطلاعاتی از استعدادها و دستاوردهای علمی و فنی پرسنل نخبه

3- پیاده سازی نظام رتبه بندی استعدادها با هدف افزایش انگیزه رقابت سالم

4-کمک به بهبود نظام جانشین پروری در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

5-طراحی مخزن استعداد منابع انسانی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

6-توسعه اقدامات و فعالیت های منابع انسانی در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

7-کمک به توسعه و بهبود مسیر پیشرفت شغلی پرسنل

8- بهبود ادراک و عدالت سازمانی در ذهنیت پرسنلکمک به انتخاب و انتصاب شایسته تر افراد در سازمان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------