تعداد نمایش در صفحه :

تحلیل ماهیت و سیاست گذاری کلان پرتفلیوی تامین نامه شماره 119203 مورخ 97/11/13

تحلیل ماهیت و سیاست گذاری کلان پرتفلیوی تامین - فراخوان طی مجوز نامه شماره 119203 مورخ 97/11/13

هدف اصلی تحقیق تمرکز بر مجموع ارزش تحویلی ایجاد شده و نه صرفاً قیمت خرید ، تمرکز بر ارتقای سود آوری به جای صرفه جویی در هزینه ها و رویکرد مشارکت با تامین کنندگان به جای نظارت  می باشد.

بر این اساس توسعه کانال‌های تامین با حداقل هزینه و نه فقط با حداقل قیمت  خرید، تامین استراتژیک و پاسخ علمی به سوالات ذیل از دستاوردهای اجرای طرح می باشد و با ارائه مدل و ارائه رویه مهندسی خرید باید قادر باشد در آینده با چه مطالعات و چه آنالیزها و چه الگوهایی استراتژی تامین را اجرا نماید که این آنالیزها شامل آنالیز بازار، تامین کنندگان ، قیمت ، لجستیک، جایگزینی و ... می باشد :

مهمترین اقلام هزینه ای در فرآیند تامین کدام موارد است؟

اهمیت تامین هریک از اقلام برای سازمان چه میزان است؟

ریسک تامین هریک از اقلام چگونه است؟

مواد یا کالا های تامینی جز کدام دسته تحلیلی تامین( استراتژیک، گلوگاهی، اهرمی و یا عادی) قرار می گیرد؟

استراتژی تامین  و آنالیز ریسک و نحوه تامین در هر دسته کدامند؟

تحلیل های برندی و فنی کجا بایستی انجام گیرد؟

نحوه خروج از ریسک شکست تامین برای اقلام در مرور زمان کجاست؟

مهمترین تامین کنندگان سازمان  کدامند؟

مدل های lot sizing  برای کدام یک از اقلام و مواد موضوعیت دارد؟

زمان مورد نیاز  طرح

مدت زمان اجرای تحقیق 3   ماه و 4 ماه  جهت مشاوره اجرای راهکارها که 20 درصد قیمت را در بر می گیرد.