تماس با ما :

 آدرس : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن اصفهان - شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – ساختمان رسالت - مدیریت تحقیق و توسعه

 تلفن : 52576020-031 ، 52576013-031 دورنگار : 03152576097

 پست الكترونيك :r&d@esfahansteel.com


مدير تحقیق و توسعه :

 مرتضی شیرین پرور: فوق لیسانس مهندسی مواد

پست الكترونيك :mo_shirinparvar@esfahansteel.com

 

معاون مديریت پژوهش ، فناوری و بومی سازی:

 سعید جعفری : فوق ليسانس مهندسی مکانیک

 پست الكترونيك :sjafari@esfahansteel.com

     

      سرپرستی ها :

 

رضا مولايي - سرپرست تحقيقات فرآيند و انرژي

رسول قربعلي  - سرپرست تحقيقات پايه و HSE

شهرام عليخاني - سرپرست تحقيقات متالورژي و محصول

مجيد رفيعي - سرپرست تحقيقات پشتيباني و توسعه بازار

سيد حسين رفيع زاده - سرپرست تحقيقات فناوري و  مهندسي

 

 

اهداف :

  - بهبود شرايط زيست محيطی

  - كاهش ضايعات و دستيابی به فرآيند بازيافت آنها

  - ارتقاء كيفيت محصولات توليدی

  - بهبود فرآيندهای توليد

  - حل مشكلات خط توليد

  - كاهش هزينه های توليد از طريق اصلاح فعاليت ها و بهبود روشها

  - افزايش بهره وری

  - كاهش مصرف انرژی

  - شناسايی بازار مصرف و ايجاد بازارهای جديد

  - تغيير و اصلاح  و گسترش الگوی مصرف محصولات فولادی

  - مطالعه وبررسی و توصيه برنامه های توسعه كمی و كيفی كارخانه

  - بهبود نظام برنامه ريزی منابع انسانی

  - ارتقاء سطح علمی كاركنان و آگاهی از دانش و فن آوری روز در صنعت فولاد