تماس با ما :

 آدرس : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن اصفهان - شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – ساختمان رسالت - مدیریت تحقیق و توسعه

 تلفن : 52576020-031 ، 52576013-031 دورنگار : 03152576097

 پست الكترونيك :r&d@esfahansteel.ir

 

اعضای جدید شورای عالی تحقیقات:

دکتر شاهین هیات علمی دانشگاه اصفهان- عضو شورا

دکتر صمدی هیات علمی  دانشگاه اصفهان -عضو شورا

دکتر فروزان هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو شورا

دکتر میرباقری هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر- عضو شورا

مهندس یزدی زاده مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان- ریاست شورا

مهندس نصر معاون برنامه ریزی و توسعه - نایب رئیس شورا

مهندس تولائیان معاون بهره برداری- عضو شورا

مهندس تقی یار رئیس کمسیون معاملات  -عضو شورا

شورا مهندس شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه – عضو و دبیر

 

مدير تحقیق و توسعه :

 مرتضی شیرین پرور: فوق لیسانس مهندسی مواد

پست الكترونيك :mo_shirinparvar@esfahansteel.ir


      سرپرستی ها :

سعید جعفری -  سرپرست تحقیق و توسعه گروه فناوری و خدمات مهندسی

رضا مولايي - سرپرست تحقیق و توسعه گروه فرآيند

رسول قربعلي  - سرپرست تحقيق و توسعه گروه انرژِی و محیط زیست

مجيد رفيعي - سرپرست تحقيق و توسعه گروه پشتيباني، منابع انسانی، مالی و بازرگانی

 

 

اهداف :

  - بهبود شرايط زيست محيطی

  - كاهش ضايعات و دستيابی به فرآيند بازيافت آنها

  - ارتقاء كيفيت محصولات توليدی

  - بهبود فرآيندهای توليد

  - حل مشكلات خط توليد

  - كاهش هزينه های توليد از طريق اصلاح فعاليت ها و بهبود روشها

  - افزايش بهره وری

  - كاهش مصرف انرژی

  - شناسايی بازار مصرف و ايجاد بازارهای جديد

  - تغيير و اصلاح  و گسترش الگوی مصرف محصولات فولادی

  - مطالعه وبررسی و توصيه برنامه های توسعه كمی و كيفی كارخانه

  - بهبود نظام برنامه ريزی منابع انسانی

  - ارتقاء سطح علمی كاركنان و آگاهی از دانش و فن آوری روز در صنعت فولاد