تماس با ما :

 آدرس : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن اصفهان - شركت سهامي ذوب آهن اصفهان – ساختمان رسالت - مدیریت پژوهش ، فناوری و بومی سازی

 تلفن : 52576020-031 ، 52576013-031 دورنگار : 03152576079

 پست الكترونيك :r&d@esfahansteel.com


مدير پژوهش ، فناوری و بومی سازی :

 جلال آقابابا: فوق لیسانس مهندسی مواد

پست الكترونيك :jaghababa@esfahansteel.com

 

معاون مدير پژوهش ، فناوری و بومی سازی:

 سعید جعفری :  ليسانس مهندسی مکانیک

 پست الكترونيك :sjafari@esfahansteel.com

     

      سرپرستی ها :

 

رضا مولايي - سرپرست تحقيقات فرآيند و انرژي

رسول قربعلي  - سرپرست تحقيقات پايه و HSE

شهرام عليخاني - سرپرست تحقيقات متالورژي و محصول

مجيد رفيعي - سرپرست تحقيقات پشتيباني و توسعه بازار

سيد حسين رفيع زاده - سرپرست تحقيقات فناوري و  مهندسي

 

پنجمين دوره شوراي عالي تحقيقات شركت متشكل از اعضای ذيل است كه با حكم مستقيم مديرعامل شركت مصوب شده اند :

       - معاون برنامه ريزی و توسعه شركت - آقای مهندس  منصور یزدی زاده  (رئيس شورا)

       - معاون بهره برداری - آقای مهندس سيد اردشير افضلي (عضو شورا)

       - مهندس جولازاده مدير اسبق تحقيق و توسعه و بازنشسته ذوب آهن اصفهان (عضو شورا)

       - آقای دكتر محمد حسين استكي - عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان (عضو شورا)

       - آقای دكتر مهدی كرباسيان - عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی مالك اشتر (عضو شورا)

       - آقای مهندس عباس فتحي رئيس كمسيون معاملات شركت (عضو شورا)

       - آقای مهندس ثانی عابدینی - مدير پژوهش ، فناوری و بومی سازی شركت (عضو و دبير شورا)

 

اهداف :

  - بهبود شرايط زيست محيطی

  - كاهش ضايعات و دستيابی به فرآيند بازيافت آنها

  - ارتقاء كيفيت محصولات توليدی

  - بهبود فرآيندهای توليد

  - حل مشكلات خط توليد

  - كاهش هزينه های توليد از طريق اصلاح فعاليت ها و بهبود روشها

  - افزايش بهره وری

  - كاهش مصرف انرژی

  - شناسايی بازار مصرف و ايجاد بازارهای جديد

  - تغيير و اصلاح  و گسترش الگوی مصرف محصولات فولادی

  - مطالعه وبررسی و توصيه برنامه های توسعه كمی و كيفی كارخانه

  - بهبود نظام برنامه ريزی منابع انسانی

  - ارتقاء سطح علمی كاركنان و آگاهی از دانش و فن آوری روز در صنعت فولاد