۱۳۹۹/۰۷/۱۵

" فراخوان نخبگان و صاحبنظران كارخانه در تدوين نقشه راه شركت "

بر پايه مصوبه شوراي محترم معاونين شركت و در راستاي تحقق چشم انداز ذوب آهن اصفهان در افق 1404 مبني بر پيشتازي در توليد مقاطع طويل فولادي در منطقه غرب آسيا و با سرآمدي در كيفيت و سودآوري و برند معتبر در بازارهاي داخلي و خارجي و پيرو مطالعات انجام شده در خصوص تدوين نقشه راه شركت (Road Map) از كليه نخبگان و صاحبنظران شركت درخواست مي گردد ديدگاهها و نظرات خود را در اين زمينه به دبيرخانه كميته بهره وري ‏-مستقر در مديريت برنامه ريزي و مهندسي صنايع در طبقه سوم ساختمان توحيد‏- ارسال نمايند تا پس از بررسي هاي لازم، موضوع در جلسات كميته بهره وري و هيات مديره محترم شركت طرح و پس از تصويب اجرايي گردد. رئوس مطالعات انجام شده در اين خصوص عبارتند از :

  1. ارزيابي فني و اقتصادي طرح دستيابي به ظرفيت 4 ميليون تن مشتمل بر احداث باطري كك سازي شماره 2 ،‌كوره پاتيلي 1و3، بازسازي نورد 350، واحد جديد اكسيژن
  2. فروش محصولات شركت بميزان 4.1 ميليون تن با احتساب 40% صادرات
  3. تامين پايدار مواد اوليه استراتژيك بميزان 7 ميليون تن مواد آهن دار، 2.7 ميليون تن زغالسنگ
  4. تعداد كاركنان مورد نياز 12.300 نفر

مديریت برنامه ريزي و مهندسي صنايع