۱۳۹۲/۰۳/۱۴

 

مهندس ذبيحي معاون توليد مدیریت آگلومراسيون  از  آماده سازي واحد احياء مستقيم آگلومراسيون براي رسيدن به توليد برنامه اي خبر داد . وي گفت :‌ از ابتداي سال 92 در راستاي اهداف مديريت عالي شركت كارگاه توليد آهن اسفنجي قائم به مديريت آگلومراسيون ملحق شد بنابراين ازهمان بدوكار برنامه ريزي هاي گسترده اي با همكاري قسمتهاي مختلف جهت رفع اشكالات باقي مانده از زمان پيمانكار ونيز افزايش توليد متناسب با برنامه هاي آينده شركت صورت گرفته است.

شايان ذكراست واحد توليد آهن اسفنجي قائم درسال 1375 راه اندازي شده است . اين واحد ازنظرنوع توليد گاز احيايي دردنيا منحصر به فرد مي باشد. اساس كاردر آن استفاده از سوخت ناقص واكنش بين اكسيژن و گازطبيعي است . واحد احياء مستقيم آگلومراسيون درحال حاضرقادر به توليد 350 هزارتن آهن اسفنجي باكربن بالاست. نقش كربن دركوره هاي قوس الكتريكي باعث كاهش مصرف انرژي در فرآيند توليد فولاد  مي باشد.

علاوه برمصرف قسمت كنورتور كارخانه درحال حاضر شركتهاي فولادسازي داخلي مانند فولاد ساوه و فولاد قزوين و فولاد يزد از مشتريهاي محصولات توليدي اين واحد هستند . همچنين بخاطر خاصيت عدم خودسوزي ميتوان از محصولات اين واحد براي صادرات خارجي نيزاستفاده نمود . باتوجه به قيمت بالاي آهن قراضه و پايين بودن هزينه هاي توليد آهن اسفنجي مصرف آن بسيار مورد توجه است.