۱۳۹۲/۰۳/۱۴

 

پروژه تعميرات اساسي كوره بلند شماره 2 به روزهاي پاياني خود نزديك شده است. يكي از پروژه هائي كه همزمان با بازسازي اين كوره بلند در حال اجرااست، پروژه اصلاح سيستم بارگيري اين  كوره بلند از زنگي به بدون زنگ مي باشد .

مهندس مهدي نصر مدير ارشد مهندسي كارخانه ضمن بيان اين خبر گفت :‌ سيستم بارگيري بدون زنگ كوره بلند يكي از پيشرفته ترين فن آوري هاي مورد استفاده در كوره بلند است. اين فن آوري نخستين بار در ذوب آهن اصفهان در كوره بلند شماره 3 مورد استفاده قرار گرفته است .

وي افزود :‌ همزمان با انجام تعمیرات اساسی درجه 1 کوره بلند شماره 2 توسط همکاران حوزه معاونت بهره برداری ؛ پروژه عظيم اصلاح سیستم بارگیری کوره بلند شماره 2 با محوريت مديريت  ارشد مهندسي كارخانه و با بهره گيري از توان کنسرسیومی ازپيمانكاران داخلي وخارجی شامل شركت مهندسي فولاد تكنيك و شركت هاي مت پروم روسيه و پاول ورث لوگزامبورگ پس از توقف كوره بلند 2 در سال 1391 كليد خورد و همزمان با راه اندازي كوره بلند شماره 2 به بهره برداري خواهد رسيد.

پروژه اصلاح سيستم بارگيري كوره بلند شماره 2 مشتمل بر چند جبهه كاري اصلي مي باشد :

  1. اصلاح ، تعميرات ، تغيير زاويه و افزايش طول پل شيبدار اسكيپهاي حمل مواد
  2. دمونتاژ متعلقات و اسكلت فلزي و پاگردهاي سيستم بارگيري دو زنگي ،  مونتاژ سيستم جديد بهمراه  پلتفرم هاي مربوطه

مدير ارشد مهندسي كارخانه  تصريح نمود  : بدليل بالارفتن ارتفاع كوره ناشي از تعويض سيستم بارگيري بميزان 8 متر، اصلاح پل شيبدار كوره بلند شماره 2 به مقدار 4 درجه ( با تغيير زاويه از 52  به  56  درجه) و افزايش طول پل شیبدار بميزان 8  متر، كليه اجزاي روي پل وپاگردهاي مربوطه دمونتاژ ، بازسازي و پس از اصلاح ارتفاع مجدداً مونتاژ گرديد.

وي گفت : جهت بازسازي پل شيبدار، تعويض كليه اجزا شامل  بالك هاي زير ريل ، ريلهاي اسكيپ ، نگهدارنده هاي ريل در دستور كار قرار گرفت  – عمده احجام بدين قرار است :

دمونتاژ پل : 150 تن

مونتاژ پل به همراه قطعه واسطه : 160 تن

دمونتاژ تجهيزات فرسوده پل : 60 تن

 دمونتاژ اسكلت فلزي هاي دهانه و تجهيزات قديمي : 200 تن

 دمونتاژتجهيزات بالانسيرها : 60 تن

مونتاژ تجهيزات جديد پل : 60 تن

مونتاژ اسكلت فلزي هاي دهانه و تجهيزات جديد : 200 تن

  مونتاژتجهيزات BLT  : 225 تن

مهندس نصر افزود : با توجه به وجوداشكالات عديده درپل شيبدار كه به دفعات متعدد درزمان بهره برداري باعث بريدن سيم بكسل هاي حمل اسكيپ ها درفواصل زماني يك ماهه ، انحرافات قرقره هاي اسكيپ و بعضا خارج شدن اسكيپ ها ازمسير تردد خود، شكستن ريل هاي واژگوني و خوردگي شديد ريل هاي اسكيپ ميگرديد ، بنا به درخواست بهره بردار، بنا بر اصلاح وبازسازي كامل پل شيبدارقرارگرفت كه اين مهم نيز همزمان باتغيير طول و زاويه پل شيبدار – درشرايط بسيار سخت درحال سپري نمودن مراحل پاياني است.

  1. فعاليت هاي تاسيساتي وهيدروليكي شامل ساخت و نصب اطاق هيدروليك – اطاق نيتروژن – اطاق تاسيسات جهت آب خنك كننده DRIVE UNIT بهمراه تامين ؛ نصب و لوله كشي هاي موردنياز از دهانه تا طبقات پنجم و هفتم كوره
  2.  ساخت و نصب اطاق ابزار جديد درطبقه هفتم بهمراه ساخت ومونتاژ پلتفرم تعويض شوت دهانه
  3. كابل كشي به طول حدود 30 كيلومتر – لوله كشي هاي برق و سيني گذاري و نصب تابلوهاي مربوطه

از مزاياي استفاده از سيستم بارگيري بدون زنگ در كوره بلند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

  1. با استفاده از اين سيستم  بهره وري در كوره افزايش يافته و زمان تعميرات برنامه ريزي شده جهت دهانه كاهش مي يابد و باحذف تعميرات درجه 3 پنج شبانه روزه  كه درفواصل زماني 2 ساله انجام ميگرفت  و جايگزيني اين تعميرات  با عمليات تعويض شوت دهانه بمدت حداكثر 12 ساعت و يا در خلال تعميرات جاري8 ساعته، باعث جلوگيري از ايجاد اختلال در رژيم هاي حرارتي كوره كه معمولاً در توقفات بيش از 2 روز اتفاق مي افتند ، مي شود .

2-  بالا بودن راندمان سيستم آببندي و ضريب ايمني واطمينان در سيستم BLT

3-  امكان افزايش فشار دهانه و در نتيجه بالابردن سرعت توليد (كوره بلند شماره 3 با حجم 2000 متر مكعب نسبت به كوره بلند 2 با حجم 2000 متر مكعب توليد بالاتري دارد )

  1. استفاده از شوت بارگيري بجاي تقسيم كن مواد (در سيستم شارژ 2 زنگي ) باعث اختلاط بيشتر كك و سنگ آهن در بار و توزيع يكنواخت بار در دهانه مي گردد كه درنتيجه باافزايش نفوذپذيري بارPERMEABILITY ، مصرف كك كاهش مي يابد. در موارديكه نياز به شارژ خاص در مناطق مشخص ميباشد ، با استفاده از شوت بارگيري اين مهم بسهولت امكانپذير خواهد بود.  ضربه ناشي از ريزش بار از روي سطوح خارجي زنگ بداخل كوره باعث كاهش نفوذ پذيري بار كه از فاكتورهاي مهم در توليد كوره بلند ميباشد ، مي گردد .