۱۳۹۲/۰۳/۰۸

 

تلاشگران كارگاه پخت آهك آگلومراسيون تعميرات اساسي كوره عمودي 2 را دركمترين زمان وبا بيشترين دقت و كيفيت به انجام رسانند وهم اكنون اين كوره بدون وقفه درحال كار و توليد مي باشد.

مهندس بيگي مسئول تعميرتجهيزات مكانيكي كارگاه مذكور اضافه نمود: دراين تعميرات قيف بارگيري و زنگ كوره 2 عمودي اصلاح و دو مشعل وقسمتي از بدنه كوره به دست نيروهاي داخلي تعويض گرديد

هم چنين مهندس طهموري مسئول توليد كارگاه پخت آهك بيان داشت طي بيست سال گذشته براي اولين بار لايه كاري نسوزكوره عمودي 2 با ارتفاع بيش از 15.5 متر بطور كامل تخريب و نسوزچيني شد.