۱۳۹۲/۰۳/۰۴

 

خشك كردن و گرم كردن دودكش ها ي كوره بلند شماره 2 جمعه سوم خرداد آغاز شد و پس از آن  در روز يك شنبه پنجم  خردادماه خشك كردن نسوز كائوپرهــا جهت راه اندازي آن آغاز مي شود .

مهندس قيصري معاون تجهيزات مكانيكي كوره بلند ضمن اعلام اين خبر گفت : اين مرحله در واقع مقدمات راه اندازي كوره بلند شماره 2 محسوب مي شود و پس از آن گرم كردن كوره و بارگيري را در پيش رو داريم كه اميدوارم پس از 40 روز شاهد راه اندازي كامل اين كوره باشيم . وي اظهـــار داشت :‌ كائوپرها وظيفه گرم كردن كوره بلند از طريق هواي گرم تا 1200 درجه را به عهده دارند و راه انداز ي آنها مرحله مهمي در راه اندازي كوره بلــــند محسوب مي شود .

مهندس قيصري به استفاده ازتوان كارشناسان داخلي در تعميرات اين كوره اشاره كرد و افزود : با توجه به همسطح سازي محوطه هاي ريخته گري و نصب مـكنده هاي آسپراسيون ، اين كوره به لحاظ زيست محيطي نيز از شرايط بسيار مناسبي برخوردارمي باشد.  شايان ذكر است كوره بلند شماره 2 ذوب آهن اصفهان پس از راه اندازي بطور متوسط روزانه بيش از 4هزار و 200 تن چدن مذاب به توليد روزانه ذوب آهن مي افزايد كه منجر به تحول در توليد فعلي كارخانه مي گردد .