۱۳۹۲/۰۳/۰۱

 

مديركل سازمان حفاظت ازمحيط زيست استان اصفهان :

ذوب آهن به زودي به صنايع سبز مي پيوندد

دكتر سعد محمدي مديرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه مهندس محسني معاون منابع انساني و امور اجتماعي و مهندس عبديزدان سرپرست ايمني،‌ بهداشت و محيط زيست شركت با مهندس كلانتري مديركل سازمان حفاظت ازمحيط زيست استان اصفهان ديدار و گفتگو كردند .

مديركل سازمان حفاظت ازمحيط زيست استان اصفهان ،‌اين ديدار ها را باعث ايجاد تعامل بيشتر با ذوب آهن دانست و گفت : دكتر سعد محمدي مديرعامل ذوب آهن مديري توانمند و باتجربه است كه تصميم جدي به رفع آلايندگي زيست محيطي اين شركت دارد .

وي افزود : ذوب آهن اصفهان يك صنعت باقدمت است كه خوشبختانه قسمت هاي مختلف آن بدست تلاشگران ذوب آهن درحال بازسازي و مدرن سازي است و اين امر عامل اصلي كاهش آلايندگي هاي اين شركت است .

مهندس كلانتري اظهار داشت : سازمان حفاظت محيط زيست وظيفه نظارت و پايش شرايط زيست محيطي را دارد و ازطرفي  به كارخانه ها و صنايع براي خرو ج از ليست صنايع آلاينده كمك مي كند .

مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان اصفهان افزود : اين باعث افتخار ماست كه  ذوب آهن بتواند با رعايت صددرصدي استانداردهاي زيست محيطي به ليست صنايع سبز بپيوندد . خوشبختانه عزم جدي براي اينكار در مديريت ذوب آهن وجود دارد و تصور مي كنم بزودي و شايد تا پايان سال جاري بخش اعظمي از اين كار انجام شود .

وي به تفاهنامه قبلي با ذوب آهن اشاره كرد و يادآورشد : بخشهايي از اين تفاهنامه توسط ذوب آهن اجراشده است و در اين جلسه مقرر گرديد كه ساير بندها نيز در زمان مشخص به پايان برسد و تفاهنامه جديد نيز امضا شود .

دكتر سعد محمدي از نحوه نگرش سازمان محيط زيست نسبت به پايش آلايندگي صنايع ابراز خرسندي كرد و گفت : مديريت ذوب آهن خود را به لحاظ اخلاقي و حرفه اي متعهد مي داند كه به لحاظ زيست محيطي تمام شرايط مدنظر سازمان حفاظت از محيط زيست را احراز كند و قطعاً اين كار به سرعت انجام مي شود .

وي افزود :‌ ذوب آهن اصفهان اخيراً خصوصي شده و بزودي با راه اندازي كوره شماره 2 شاهد افزايش توليد در اين شركت خواهيم بود لذا با شرايط نقديندگي بهتر مي توانيم در امر زيست محيطي اقدامات موثرتري انجام دهيم .

دكتر سعد محمدي اظهار داشت :‌ از اين پس ،‌گزارش ماهانه فعاليت هاي زيست محيطي ذوب آهن جهت سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان ارسال مي شود تا هم اطلاع رساني خوبي از اين فعاليت ها صورت گرفته باشد و هم اين فعاليت ها تسريع گردد .

مهندس محسني معاون منابع انساني و امور اجتماعي شركت نيز به هزينه 110 ميليارد توماني ذوب آهن در امر كاهش آلايندگي هاي زيست محيطي از سال 86 تا كنون اشاره كرد و افزود :‌ نه تنها مردم منطقه حق دارند از آ ب و هواي سالم برخوردار باشند بلكه نيروي انساني ذوب آهن نيز از همه به كارخانه نزديك تر هستند بنابراين براي مديريت ذوب آهن بهبود شرايط زيست محيطي يكي از اولويت هاي اصلي است .