۱۳۹۲/۰۲/۲۵

 

تعويض درايو موتورهاي گرداننده كنورتور يك و تغيير كليه سيم كشيها و بازسازي 8 عدد تابلو در پنج روز كاري توسط پرسنل برق كنورتور در مديريت فولادسازي بدون ايجاد اخلال در روند توليد ، با رعايت استاندارهاي لازم انجام گرفت .

مهندس مجيد نيرومند مهندس ارشدبرق كنورتور،ميكسر در مورد اين پروژه گفت :عمليات تبديل چدن به فولاد در بخش فولادسازي بوسيله سه كنورتور 130 تني انجام مي گردد . هر كنورتور جهت چرخش ، داراي چهار موتور 150 KW  DC و چهار گيربكس فرعي و يك چرخ دنده اصلي است. بدليل اتصال مكانيكي گيربكسها به چرخ دنده اصلي بايستي سرعت چهار موتور كاملا برابر باشد در غير اينصورت بعضي از مورتورها به صورت ژنراتور در آمده و نه تنها محرك سيستم نخواهد شد بلكه باعث افزايش بار در موتورهاي ديگر مي شود . براي كنترل سرعت كنورتور در سرعتهاي مختلف بايستي از درايوهاي DC استفاده نمود . درايو هاي استفاده شده در كنورتور ساخت شركت FUJI ژاپن و از نوع آنالوگ بودند و با توجه به اينكه جهت فيدبك سرعت از تاكوژنراتور استفاده مي شد و اين تاكوها آهنرباي دائمي بودند در طول زمان ، صحت سيگنال برگشتي خدشه دار مي شد و لذا موتورها ديگر همزمان كار نمي كردند و چون تنظميات درايو بدليل آنالوگ بودن ، پتانسيومتري بود ، پروسه سنكرون كردن موتورها مشكل و طولاني مي شد . از طرفي بدليل تغيير ظرفيت خازنهاي زياد بكار رفته در درايوها تنظيمات درايو ناپايدار بود و همچنين اين درايوها به صورت مجزا و فقط به صورت كنترل سرعت كار مي كردند و هيچ ارتباطي نسبت به يكديگر نداشتند و بدليل قديمي بودن تكنولوژي ، قطعات رزرو درايو در بازار موجود نبود . لذا با جايگزيني درايوها با درايو DCS800 ABB و استفاده از اينكودر به جاي تاكو و همچنين تقسيم باري كه در تمامي حالات چرخش كنورتور اعم از گذرا و دائمي انجام مي گرفت ، تمامي موتورها در حالات مختلف به صورت مساوي تحت بار بوده و از تنشهاي ايجاد شده به گيربكسها و چرخ دنده جلوگيري بعمل آمد . برنامه و مدارات درايوها به صورتي است كه در صورت قطع هر يك از درايوها سه موتور ديگر به صورت كاملاً سنكرون و بار مساوي به كار خود ادامه مي دهند .