۱۳۹۲/۰۲/۱۸

در مراسم تودیع و معرفی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

تاکید دکتر اردشیر سعد محمدی بر ضرورت تغییر ساختار ، اجرای دستور العمل پاداش و طرح طبقه بندی مشاغل

دکتر اردشیر سعد محمدی مدیر عامل ذوب اهن اصفهان در مراسم تودیع و معارفه معاون منابع انسانی و امور اجتماعی اين شرکت ضمن قدر دانی از زحمات و تلاشهای مهندس قلیایی و معرفی مهندس نعمت ا... محسنی بعنوان معاون جدید منابع انسانی و امور اجتماعی ، اهم اهداف و برنامه های مدیریت ذوب آهن را در شرایط جدید تشریح نمود و گفت : با توجه به وضعیت موجود شركت و خصوصی شدن صد در صدی آن ، باید سه موضوع مهم : تغییر ساختار ، اجرای دستور العمل پاداش از نظر تولید و توزیع و طرح طبقه بندی مشاغل با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی نیاز به تغییر نگرش و بهره گیری از الگوي شرکت های خصوصی موفق در دنیا را مورد تاکید قرار داد و گفت : برای رساندن ذوب آهن به جایگاه واقعی خود باید نسبت به پرورش نیروهای توانمند و با تجربه و متخصص توجه ویژه ای شود و آموزش های در این زمینه با هدفمندی خاصی دنبال گردد.

وي با اشاره به ظرفیت و توانمندیهای موجود و تاکید بر تولید ريل U33 تصریح نمود : باید با برنامه ریزی صحیح و منطقی بتوانیم از منابع خود، درست و صحیح استفاده کنیم و رفتارمان را نسبت به گذشته تغییر و شرایطی را ایجاد کنیم که ذوب آهن بتواند روی پای خود بایستد و انشا ا... به جایگاه واقعی خود در تولید و توسعه و پرورش نیروی انسانی توانمند برای آینده دست یابد.

وی ضرورت همدلی و ایجاد فضای امید برای آینده را یاد آور شد و افزود : همانطوری که رهبر معظم انقلاب در پیامهای نوروزی سالهای گذشته خود تا کنون مطرح فرموده اند، امروز جبهه و سنگر همه ما اقتصاد و صنعت است و برای رسیدن به شرائط مطلوب باید همه تلاش کنیم و روزهای خوبی برای ذوب آهن رقم بزنیم.

لازم به ذكر است مهندس محسني پيش از اين مسئوليت مديريت فروش داخلي و بازاريابي ذوب آهن اصفهان را به عهده داشته است