۱۳۹۷/۰۷/۲۱

اجرای سیستم 5s د رکارگاه ریخته گری بخش فولاد سازی

اجرای سیستم 5s د رکارگاه ریخته گری بخش فولاد سازی محیطی مطلوب برای کارکنان این بخش فراهم شده است

كيان دره شوري مهندس ارشد كارگاه ریخته گری بخش فولاد سازی با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده مبني بر اجراي سيستم هاي استاندارد در محيط كاري به خصوص سيستم 5S جلسه اي با حضور مدير و معاون های بخش فولادسازي تشكيل گرديد و مناطقي كه نياز به اجراي 5S داشتند مشخص شد.

وی افزود: با محوريت سرپرست كارگاه ريخته گري  وظايف تيم هاي 5S در هر ايستگاه نیز با محوريت تكنولوژ مشخص شد و شناسايي كليه عدم انطباق ها و اقدام جهت رفع آن ها به طور مداوم در برنامه كاري قرار گرفته است.

مهندس دره شوری به فرایند اجرای این سیستم پرداخت و گفت: يكي از مكان هايي كه مشكل فراوان داشت و در واقع به انباري از قطعات زايد تبديل شده بود سطح ايستگاه 2 ريخته گري بود كه با همكاري ديسپاچر بخش و پيگيري ماسترهاي ريخته گري قطعات بارگيري و به كارگاه پرس و خردكن منتقل گرديد و بقيه تجهيزات كه موردنياز تكنولوژ و مكانيك بود در محل هاي خاص خود با چيدمان مشخص قرار گرفتند.

مهندس ارشد كارگاه ریخته گری با بیان اینکه در يك بازه كاري دو ماهه اكثر قطعات اضافي ايستگاه هاي ريخته گري منتقل و قطعات مورد نياز در محل خود قرار داده شدند افزود:در اثر اجراي 5S كارگاه نظم خود را بدست آورد و در واقع علاوه بر محيط مطلوب ، پيدا كردن قطعات در راندمان كاري موثر و نيز احتمال وقوع حوادث را به حداقل ممكن مي رساند . در اين راستا گروه نظافت صنعتي بخش نيز تاثير بسزايي در اجراي سيستم داشت .

مهندس دره شوری تداوم اجراي سیستم  5S در آینده و استفاده حداكثري از فضاي كارگاه براي چيدمان قطعات را در جهت  ايجاد محيطي امن و با نشاط از اهداف تيم 5S فولادسازي دانست.

ميلاد مظاهري دبير نظام پيشنهادها و فعاليتهاي بهبود مستمر نیز گفت: در شركت ذوب آهن با ضرورت اجراي پروژه ساماندهي محيط كار (5S) ، تيم هاي ارزيابي  پس از بازديد از بخش ها و ارائه بازخورهاي لازم ، در حال حاضر مميزي از بخش ها را در برنامه كاري دارند . وی افزود: مديريت فولادسازي با بهره گيري از جلسات آموزشي و توجه به بازخورهاي دريافتي از تيم ارزيابي اقدامات قابل توجهي در راستاي ساماندهي محيط كار در كارگاه ريخته گري انجام داده است كه  بيانگر اهتمام مسئولين و پرسنل زحمتكش اين قسمت مي باشد.

دبير نظام پيشنهادها و فعاليتهاي بهبود مستمر اجراي 5S  را براي يك بار کاری آسان اما حفظ وضعيت مطلوب و همچنين تداوم و استمرارآن را نيازمند پشتكار بيشتر و در گرو تلاش برای ايجاد فرهنگ و نگرش 5S در كاركنان دانست و ابراز امیدواری نمود با همت و اراده كاركنان در اجراي اين مهم و با حمايت مسئولين و تامين ملزومات  ،در آينده نزديك محيط كار به محلي با نشاط و مناسب براي كاركنان تبديل شود كه قطعاً در افزايش انگيزه،كارايي و اثر بخشي و همچنين كاهش حوادث موثر خواهد بود.