۱۳۹۷/۰۳/۱۹

استفاده  از بخارخروجی مبدل حرارتی درکارواش مکانیزم های  400 دستگاه

کاهش مصرف آب یکی از اولویت های اصلی تلاشگران شرکت است و در این راستا اقدامات مهمی صورت گرفته که در این شماره به اجرای طرح استفاده از بخارخروجی مبدل حرارتی درکارواش مکانیزم های 400 دستگاه گفتگویی داریم با هوشنگ فقیه زاده مهندس تعمیرگاه 400 مدیریت راهبری وپشتیبانی ماشین آلات وخودروهای سنگین که درادامه می خوانید:

 وی گفت : باهدف کاهش مصرف آب و با توجه به کاهش بارندگی واستفاده بهینه ازبخارات مازاد درسطح کارخانه این طرح سال 92  به صورت آزمایشی کلید خورد.  

مهندس فقیه زاده افزود : برای شستشوی مکانیزم های موجود درتعمیرگاه چهارصد دستگاه طی سالیان متوالی از آب شرب ، پس ازگرم کردن در دیگ آب گرم استفاده می شد که علاوه براصراف در مصرف آب آشامیدنی باعث مصرف حجم زیادی گازوییل نیز برای گرم کردن آب می گردید .

 مهندس تعمیرگاه 400 مدیریت راهبری وپشتیبانی ماشین آلات وخودروهای سنگین گفت : همچنین پساب حاصل از شستشوی مکانیزمهای کارواش توسط تانکرهای حمل پساب طی چند نوبت در هفته بازحمت فراوان جمع آوری وحمل می شد  . اما در روش جدید با هدایت پساب ها به منهول فاضلاب صنعتی که درمجاورت کارواش قرار دارد ، علاوه برصرفه جویی درهزینه های حمل پساب امکان بازیافت آن وجلوگیری از آلوده شدن محیط زیست نیز فراهم شده است  .

وی یادآور شد : در روش جدید مقدار کمی از بخار که وارد دیگ دو جداره مجاور رختکن رانند گان شده و پس از گرم کردن آب گرم مصرفی رختکن درحالت دوفازی یعنی مخلوط  آب  وبخار داخل تانکری جمع شده وتبدیل به آب شده که اصطلاحا" به آن آب کندانس گفته می شود .

 مهندس فقیه زاده گفت : در روش قبلی بخارات خروجی مخزن دوجداره در محیط  رها می شد وایجاد مشکلاتی نمود که با جمع  آوری آن در روش جدید این اشکال نیز برطرف شده است  . ضمن اینکه با انتقال پساب به مسیر فاضلاب صنعتی وتصفیه آن باتوجه به شرایط بحرانی آب از اتلاف حجم قابل توجهی از آب جلوگیری می گردد