۱۳۹۷/۰۲/۰۹

برقراری بیمه فول درمان برای بازنشستگان فاقد دفترچه بیمه پایه

قراداد فول درمان بازنشستگان دارای دفترچه صندوق فولاد ( شسبد ) از ابتدای سال جاری برقرار شد

براساس مصوبه هیات مدیره و با نظر مساعد مدیرعامل و در راستای رفع نواقص موجود و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات تکمیل درمان به کلیه بازنشستگان ، قرارداد فول درمان با پوشش دهی فراتر از شرایط موجود از ابتدای فروردین ماه سال جاری برقرار شد

از آنجا که متاسفانه این گروه از همکاران بازنشسته فاقد دفترچه های بیمه پایه بودند این قرارداد با پوشش فول درمان و فرانشیز ده درصد منعقد گردید

برخی از تفاوت های عمده این بیمه شامل ، دریافت خدمات بدون پرداخت 90 درصد از هزینه در کلیه مراکز طرف قرارداد بیمه ایران که گسترده ترین بیمه گر درمانی کشور است ، خواهد بود و همکاران جهت دریافت خدمات درمانی در مراکز خصوص یا دولتی نیازی به پرداخت هزینه  اولیه و اخذ فاکتور نخواهند داشت . همچنین برای تمدید یا تجدید دفاتر کلیه همکاران در سطح کشور نیازی به مراجه به دفاتر محدود نداشته و می توانند راساً به دفاتر بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه و دفترچه بیمه خود را دریافت کنند

شایان ذکر است بیمه فول درمان ضرایب تحت پوشش خدمات کلیه واحد های خصوصی و دولتی را در برگرفته و مثلاً برای نمونه ملاک عمل ضرایب دولتی نسبت اختلاف ریالی هر ضریب k در واحد دولتی و خصوصی بیش از سه برابر است که همکاران بدون دغدغه می توانند بدون پرداخت هزینه  زیاد  در کلیه مراکز طرف قراداد سطح کشور از آن بهره مند شوند ، برای نمونه ملاک عمل جراحی در واحدهای دولتی و مراکز درجه یک چهار و نیم برابر تفاوت قیمت دارد  که بیمه ایران در مراکز درجه یک هم ۹۰ درصد را پوشش میدهد و همکاران بدون دغدغه میتوانند بر اساس راهنمایی های واحد هدایت شرکت از آنها بهرمند شوند. همچنین هزینه های انجام شده در مراکزی که فاقد قرارداد با بیمه ایران هستند در کمتر از ده روز کاری به حساب اعلام شده سرپرست خانوار پرداخت و پیامک پرداخت برای همکاران بازنشسته ارسال می گردد . در کنار این خدمات ، نرم افزاری در واحد بیمه ایران وجود دارد که کلیه همکاران در صورت تمایل پس از نصب آن بر روی تلفن همراه می توانند از روند رسیدگی و علت کسورات احتمالی هر یک از نسخ تحویلی خود به صورت آن لاین مطلع شوند .  

با توجه به نیاز مبرم به اطلاعات پایه افراد در نرم افزار بیمه ایران تا این لحظه اطلاعات بیش از 5500 نفر از همکاران بازنشسته به سامانه بیمه ایران تحویل شده است و مابقی نیز به دلیل نبود شماره حساب یا کدملی در حال رسیدگی است .