۱۳۹۶/۱۰/۳۰

در آستانه روز 29 دي ماه روز هواي پاك

 حضور كارشناسان محيط زيست ذوب آهن در جمع دانش آموزان شهرستان لنجان

در سال هاي اخير به دنبال گسترش شهر نشيني و آلودگي هاي ناشي از آن و به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مرتبط با حفظ محيط زيست و تامين زندگي سالم در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار در جهان و در ايران روزهاي نمادين خاصي تعيين و نامگذاري شده است . از جمله اين روزها روز جهاني محيط زيست، روز زمين پاك ، روز بدون خودرو، روز بدون دود و روز هواي پاك است. به همين مناسبت در چنين روزهايي اقدامات خاصي جهت آگاهي مردم و روشن نمودن افكار عمومي صورت مي گيرد . در كشور ما نيزاز سال 74 به دنبال افزايش بحران آلودگي هوا در تهران روز 29 دي ماه به عنوان روز ملي هواي پاك اعلام شد و همه ساله به مناسبت اين روز اقدامات مختلفي صورت گرفته و عملكرد مسئولين مربوطه به اطلاع مردم مي رسد .

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين مجتمع فولادي كشور نيز همه ساله برنامه هاي مختلفي را به منظور نكوداشت اين روز برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. امسال نيز علاوه بر اقدامات انجام گرفته در سال هاي قبل در يك حركت ابتكاري، كارشناسان محيط زيست مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست  شركت در آستانه روز هواي پاك با حضور در 8دبیرستان دخترانه وپسرانه برخی ازشهرهای  شهرستان لنجان به شرح اقدامات زيست محيطي ذوب آهن پرداختند و با بيان اهميت روز 29 دي  روز ملي هواي پاك و چگونگي جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي ، نقش اقشار مختلف جامعه از جمله صنعتگران، مسئولين و خانواده ها در حفظ محيط زيست را برشمردند . در پايان به منظور رفع ابهامات به سوالات متعدد دبيران و دانش آموزان مراكز آموزشي مذكور پاسخ داده شد.شايان ذكر است در حاشيه اين جلسات سوالاتي در مورد اقدامات زيست محيطي ذوب آهن درقالب مسابقه پيامكي مطرح گرديد كه به جواب هاي رسيده از طرف دانش آموزان بر حسب قرعه جوايزي تعلق خواهد گرفت .