مراحل آماده سازی و گندزدایی سطوح ناوگان حمل و نقل شرکت ذوب آهن۱۳۹۸/۱۲/۱۰
برگزاری دوره تفکر سیستمی برای مدیران ارشد ذوب آهن اصفهان۱۳۹۸/۱۲/۱۰
اعتبار گواهینامه سیستم مديريت زيست محيطي ذوب آهن اصفهان تمديد شد۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان یادآور حماسه آفرینی این شرکت در دوران دفاع مقدس است۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ، افتخاری بزرگ برای کشور است۱۳۹۸/۱۲/۰۵
پیشگامی بیمارستان شهید مطهری در فعالیت های پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا۱۳۹۸/۱۲/۰۴
امضای تفاهم نامه تامین ریل ملی راه آهن چابهار- زاهدان با حضور دو وزیر۱۳۹۸/۱۲/۰۳
فرآیند بازیابی مواد با سیستم بومی شده در حال مانیتورینگ است۱۳۹۸/۱۲/۰۳
ريل معدن تیپ R18 در ذوب آهن اصفهان تولید شد۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بهره گیری ذوب آهن اصفهان از دانش و تجربه پیشگامان صنعت فولاد۱۳۹۸/۱۱/۲۹
ريل معدن تیپ R18 در ذوب آهن اصفهان تولید شد ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وظیفه مادران ساختن آینده جامعه است۱۳۹۸/۱۱/۲۷
نوسازی و بهسازی 30 ویلا در مناطق تفریحی چادگان۱۳۹۸/۱۱/۲۶