مهندسی نورد

فرآیند تغییر شکل شمش، که در آن تغییر شکل با عبور از بین غلتکهای درحال چرخش و تبدیل به مقطع مورد نظر صورت می گیرد را نورد می نامند .
فرآیند نورد به دو صورت سرد و گرم  صورت می گيرد كه تفاوت عمده آن در درجه حرارت فلـز نورد شونده مي باشد. كارگاههاي نورد كارخانه ذوب آهن همگي از نوع نورد گرم است.
در اين كارگاهها ابتدا شمش فولادي با مقطع و طول مشخص به درون كوره هاي حرارتي نورد شارژ شده و پس از رسيدن به دمـاي منـاسب از كـوره خارج و توسط غلطک هـاي نـوردی شكـل يافتـه ، به طـول مورد نظر برش خورده و پس از تكميـل مراحـل نهايي پـرداخت ، بسته بندي شده و به انبار محصول يا مقصد مشتري حمل مي گردد.این محصولات مطابق استانداردهای ملی و بین المللی معتبر قابل تولید و عرضه خواهد بود.
این بخش دارای كارگاه هاي اصلی زیر می باشد:
1- كارگاه نورد 300 :
اين كارگاه از نوع سبك و مداوم است. ظرفيت اسمي آن 700،000 تن در سال و محصولات آن شامل ميلگردهاي ساده و آجدار از سايز 12تا40 و نبشي هاي بال مساوي سایز 4تا7 مي باشد.
2- کارگاه نورد 350
این كارگـاه انـواع ميلگردهـاي سـاده و آجـدار را به صـورت شاخـه اي و كـلاف توليـد مـي نمايد. ظرفيت اسمي اين كارگاه 330 هزار تن درسال مي باشد.
محصـولات شاخـه اي در خـط مستقيم كارگاه از سايز 16 تا 32 و محصولات كلاف در خط سيـم از سايز 5/5  تا 12 توليـد مي شوند . همچنین در این کارگاه امکـان تولیـد کلاف های صنعتی به منظور استفاده در صنایع کششی وجود دارد.

3- کارگاه نورد 500
اين كارگاه كه از نوع نورد نیمه سنگین و مداوم است و با ظرفيت اسمي 700,000 تن در سال محصولات زير را توليد مي نمايد .
-    تيرآهن بال نيم پهن موازی ( IPE ) از سایز های 12 تا 18
-    تير آهن بال باريك شيبدار ( IPN )
-    تیرآهن های سبک صادراتی (IPEA سایز 14)
-    نبشي هاي بال مساوي 8 تا 10
-     ناوداني هاي سايز 14 تا 20
-     ميلگردهاي با قطر 40 تا 60 ميلي متر

4- کارگاه نورد 650
اين كارگاه از نوع نورد سنگين و غير مداوم ميباشدو ظرفيت توليد اسمي آن 750,000 درسال است. درحال حاضر توليد ات آن عبارتند از :
-    تيرآهن بال نيم پهن موازي (IPE) از سايزهای 16 تا 30
-    تيرآهن بال پهن موازی(H) سری IPBL و IPB ازسايزهای 14 تا 30
-    چهار گوشهاي صنعتي در مقاطع 100*100 ، 125*125 ، 130*130 میلی متر
-    انواع تسمه ، ناوداني و ميلگردهاي با سايز بالا

- آرک معدن

- ریل راه آهن و مترو UIC60 - U33 - UIC54