قابل توجه کاربران گرامی
برای مشاهده ودریافت اسناداستعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده امکان وروداز طریق کد تامین کنندگی و نام کاربری(کاربری مناقصه) وجود دارد.

ورود از طریق:


کد امنیتی  

برای ورود به قسمت استعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده از دو طریق زیر اقدام نمایید:

1-نام کاربری موقت : ثبت نام موقت برای ورود به بخش استعلام/مناقصه/فراخوان/مزایده

2-کد تامین کنندگی : در صورتی که کد تامین کننده ندارید اینجا را کلیک کنید .
شماره حساب خود را فراموش کرده ام
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
آمار بازدیدکنندگان مزایده : 354

موضوع فروش اقلام انبارهای اسقاط و مستعمل شماره مزایده K9804
کارشناس برگزار کننده مزایده : سعید عبداللهی شماره تماس : 03152572392
کارشناس اقلام مزایده : سعید عبداللهی شماره تماس : 03152574318
سپرده شرکت در مزایده : پنج درصد قیمت پیشنهادی
مهلت خرید اسناد : 1398-07-24 مهلت بازدید کالا : 1398-07-24
مهلت ارائه پیشنهاد : 1398-07-24 زمان بازگشائی : 1398-07-30
ذوب آهن اصفهان- دبیرخانه محرمانه مدیریت حراست واقع در درب اصلی جنب بانک ملی
دستگاه مزایده گزار : مدیریت اموال انبار و املاک
نوع فراخوان : مناقصه
مبلغ برآورد : مطابق اسناد
میزان تضمین شرکت در مزایده : مطابق اسناد
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی : ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی
مهلت دریافت اسناد : 98/7/24
مهلت ارائه پیشنهاد : 98/7/24
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) : 98/7/30
نحوه تحویل اسناد : بصورت حضوری مطابق توضیحات مندرج در اسناد
مدت اعتبار پیشنهادات : دو ماه شمسی
مشاور : -
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
سایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان www.esfahansteel.ir
محل فروش اسناد
سایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان www.esfahansteel.ir
محل تحویل پیشنهادات
کارخانه : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن : 3675-0334257
لیست اقلام
  ساعت تاریخ روز محل
شروع فروش اسناد 9 1398-07-15 دو شنبه سایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان www.esfahansteel.ir
جلسه توجيهي - 0-0-0 - -