قابل توجه کاربران گرامی
برای مشاهده ودریافت اسناداستعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده امکان وروداز طریق کد تامین کنندگی و نام کاربری(کاربری مناقصه) وجود دارد.

ورود از طریق:


کد امنیتی  

برای ورود به قسمت استعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده از دو طریق زیر اقدام نمایید:

1-نام کاربری موقت : ثبت نام موقت برای ورود به بخش استعلام/مناقصه/فراخوان/مزایده

2-کد تامین کنندگی : در صورتی که کد تامین کننده ندارید اینجا را کلیک کنید .
شماره حساب خود را فراموش کرده ام
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
آمار بازدیدکنندگان مزایده : 295

موضوع فروش 6 ست(حدود900تن)آجرنسوز ضایعاتی کنورتور(تمدید) شماره مزایده k9801
کارشناس برگزار کننده مزایده : سعید عبداللهی شماره تماس : 03152574318
کارشناس اقلام مزایده : سعید عبداللهی شماره تماس : 03152572392
سپرده شرکت در مزایده : پنج درصدقیمت پیشنهادی
مهلت خرید اسناد : 1398-04-24 مهلت بازدید کالا : 1398-04-23
مهلت ارائه پیشنهاد : 1398-04-24 زمان بازگشائی : 1398-04-25
دبیرخانه محرمانه حراست ذوب آهن اصفهان
دستگاه مزایده گزار : ذوب آهن اصفهان
نوع فراخوان : مزایده
مبلغ برآورد :
میزان تضمین شرکت در مزایده : پنج درصدقیمت پیشنهادی
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی : ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی
مهلت دریافت اسناد : 98/4/24
مهلت ارائه پیشنهاد : 98/4/24
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) : 98/4/25
نحوه تحویل اسناد : تحویل به دبیرخانه محرمانه حراست ذوب آهن اصفهان یا ارسال ایمیل به toa@esfahansteel.com
مدت اعتبار پیشنهادات : دو ماه شمسی از زمان بازگشایی پاکات
مشاور :
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
محل فروش اسناد
سایت www.esfahansteel.ir
محل تحویل پیشنهادات
کارخانه : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن : 3675-0334257
لیست اقلام
  ساعت تاریخ روز محل
شروع فروش اسناد 0-0-0
جلسه توجيهي 0-0-0