قابل توجه کاربران گرامی
برای مشاهده ودریافت اسناداستعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده امکان وروداز طریق کد تامین کنندگی و نام کاربری(کاربری مناقصه) وجود دارد.

ورود از طریق:


کد امنیتی  

برای ورود به قسمت استعلام/مناقصه/فراخوان و مزایده از دو طریق زیر اقدام نمایید:

1-نام کاربری موقت : ثبت نام موقت برای ورود به بخش استعلام/مناقصه/فراخوان/مزایده

2-کد تامین کنندگی : در صورتی که کد تامین کننده ندارید اینجا را کلیک کنید .
شماره حساب خود را فراموش کرده ام
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
آمار بازدیدکنندگان مزایده : 766

موضوع فروش بلوک کربنی مازاد شماره مزایده 97/02
کارشناس برگزار کننده مزایده : آقاي درخشاني شماره تماس : 03136281800-داخلي206و255
کارشناس اقلام مزایده : آقاي عبدالهي شماره تماس : 03152572392
سپرده شرکت در مزایده : 5 درصد
مهلت خرید اسناد : 0-0-0 مهلت بازدید کالا : 1397-04-13
مهلت ارائه پیشنهاد : 1397-04-17 زمان بازگشائی : 1397-04-19
دستگاه مزایده گزار : مديريت فروش داخلي
نوع فراخوان : مناقصه
مبلغ برآورد : 17.250.000.000
میزان تضمین شرکت در مزایده : 5%
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی :
مهلت دریافت اسناد : 97/4/07
مهلت ارائه پیشنهاد : 97/04/17
تاریخ بازگشائی پاکتها ( الف و ب ) : 97/04/19
نحوه تحویل اسناد : 97/04/17
مدت اعتبار پیشنهادات : دوماه
مشاور :
محل دریافت اسناد :
از طریق وب سایت ذوب آهن اصفهان
محل فروش اسناد
محل تحویل پیشنهادات
کارخانه : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - تلفن : 3675-0334257
لیست اقلام
  ساعت تاریخ روز محل
شروع فروش اسناد 1397-03-30 4 شنبه
جلسه توجيهي 0-0-0