داوطلب گرامی ضمن تقدیراز اعلام تمایل به همکاری شما با این شرکت، بدین وسیله به اطلاع می رساند؛، در صورت ارسال رزومه کاری و مدارک مورد نیاز، سوابق شما بررسی و نتیجه از طریق ایمیل شخصی، اطلاع رسانی خواهد شد. ضمناً چنانچه به هردلیل، قبلاً موفق به ارسال مدارک نشده اید، به دلیل تکمیل ظرفیت، امکان ارسال وجودندارد.