گواهینامه مصرف محصولات ذوب آهن در آلمان از شركت TUV آلمان 

گواهینامه تایید كیفیت از شركت BID اسپانیا

گواهینامه کیفیت پاریس


واحد توليدي نمونه سال1387


تفاهم نامه همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

گواهي نامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي