در صورتیکه طبق تصاویر ذیل عمل نمایید ، گواهینامه SSL شما ثبت شده و برای ورود به سایر قسمتهای وب سایت که دارای SSL می باشند ، نیازی به گذراندن مراحل فوق ندارید
پس از طی مراحل فوق در صورتیکه گواهینامه SSL ثبت شده باشد ، پس از بستن پنجره وب سایت و باز کردن مجدد صفحاتی که دارای SSL می باشند ، تصویر ذیل در مرورگر شما قابل مشاهده خواهد بود