لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

سه انتصاب در ذوب آهن اصفهان طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان ،‌ دكتر سيد ابوتراب فاضل به سمت « قائم مقام مديرعامل در امور اقتصادي و مجامع» ، دكتر محمد...
ذوب آهن اصفهان عناوین برتر جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی را کسب نمود روابط عمومی ذوب آهن اصفهان موفق شد در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که توسط انجمن متخصصان  روابط عمومی برگز...