تولیدات کک و مواد شیمیایی

وظيفه اصلي این بخش، توليد كك مورد نیاز کوره بلندها به عنوان منبع اصلی تامین حرارت و عامل احیا کننده مي باشد.
در فرآيند توليد كك، زغال سنگ (كه داراي استحكام كم و مواد فرار زیاد مي باشد) در محيط بسته و به دوراز اكسيژن در اثر حرارت دادن به کک و گاز كك تبدیل می‌شود. این بخش شامل قسمت هاي زیر می باشد:
1- كارگاه كك
 در اين كارگاه زغــال سنگ از بالا به داخــل سلول (كوره) باتري كك سازي شارژ و حرارت از ديواره هاي جانبي تامين مي‌گردد وپس ازگذشت مدت زمان لازم فرآيندتبديل زغال به كك صورت مي گيرد. این كارگاه شامل:
-   باتری شماره 1 با ظرفیت ساليانه 450،000 تن کک كه پس از انجام نوسازی و مدرنیزاسیون در سال 1393 مجدداً در مدار تولید قرار گرفت.
-    باتری شماره 2 با ظرفیت ســاليانه 550،000 تن کک كه هم اكنون در حال نوسـازی  می باشد.
-    باتری شماره 3 با ظـرفیت سـاليـانه 900،000 تن كه در سال 1391 راه انـدازي و به بهـره برداری رسيد.


2-  واحد شيميائي:
واحدهای شیمیایی در بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی وظیفه انتقال گاز کک و پالایش آنرا به عهده دارند. گاز کک تصفیه شده به عنوان سوخت در باطری های کک سازی و دیگر بخش های کارخانه ذوب آهن مصرف می گردد.
در پالایشگاه واحد 1 که گازتوليدي باطری های كك سازي شماره 1 و 2 را دريافت مي نمايد، مراحل جذب  قطران ذغالسنگ، آمونیاک، بنزول و سولفید هیدروژن از گاز کک انجام و از مواد جذب شده محصولاتی شامل
قطران ، سولفات آمونیوم، حلالها ( شامل بنزن، تولوئن و مخلوط زایلن ها) و اسید سولفوریک تولید میگردد.
در پالایشگاه واحد 2 كه دريافت كننده گاز باطری کک سازی شماره 3 مي باشد و از تکنولوژی جدیدتری برخوردار است. مراحل تصفيه گاز كك ، مشابه پالايشگاه واحد 1 انجام شده ومحصولات آن شامل قطران ، بنزول خام و گوگردگرانوله به جای سولفات آمونیوم و اسید سولفوریک است.


3-كارگاه زغال: 

جهت دريافت،ذخيره سازي وتامين تركيب زغال شارژ جهت مصرف باطري ها ي كك سازي شامل واحد شماره 1 و2 باظرفيت ذخيره سازي 160هزارتن زغال سنگ در 64 عدد سيلو می باشد.