لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

بزودي صادرات ذوب آهن با حمل و نقل ريلي صورت مي گيرد سید رضا سادات حسيني مدير كل راه آهن استان اصفهان با حضور در ذوب آهن با مهندس صادقي مديرعامل اين شركت ديدار و گفتگو نمود . مهندس صادقي در اين د...
مهندس صادقي : همكاري ذوب آهن اصفهان با شركت هاي اروپايي توسعه يافته است با توجه به شرايط خوب ذوب آهن در صادرات ، توليد ، اصلاح ساختار مالي ، افزايش ‌ارزش سهام ، كاهش قيمت تمام شده و همچنين ...